Search Page The Digital Archives

Use the text field above to search for sources and the menus below to make a source selection. The methods can be combined or applied separately.

From To

Source category

Geography

Form

Organ

Themes

Results

Your search resulted in 348 hits:

Jordebok 1590-1591 for Inderøy og Sparbo len   Info
Jordebok 1615 for Telemark og Numedal   Info
Jordebok 1745 for Lofoten fogderi   Info
Jordebok 1750 for Lofoten   Info
Jordebok 1755 for Lofoten   Info
Jordebok 1760 for Lofoten   Info
Jordebok 1758 for St. Jørgen Hospital i Bergen   Info
Jordebok 1666 for Ludvig Rosencrantz   Info
Jordegods under kvinnheradskirkene 1683   Info
Jordebok 1696 for Helgeland fogderi   Info
Jordebok 1730 for Lofoten fogderi   Info
Utkast til jordegods under Baroniet Rosendal, 1674   Info
Jordebok 1705 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Matrikkel for Smaalenenes amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Akershus amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Hedemarkens amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Christians amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Buskerud amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Jarlsberg og Laurvik amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Bratsberg amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Nedenæs amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Lister og Mandal amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Stavanger amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Søndre Bergenhus amt, Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods 1838   Browse Info
Matrikkel for Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi 1838   Browse Info
Matrikkel for Nordre Bergenhus amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Romsdals amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Søndre Trondhjems amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Nordre Trondhjems amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Nordlands amt 1838   Browse Info
Matrikkel for Finmarkens amt, Senja og Tromsø fogderi 1838   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 1.1: Konsepter til kongebrev, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 11: Alminnelig jordebok for Tønsberg len, Slagen og Arnadal skipreider, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 12: Alminnelig jordebok for Tønsberg len, Våle, Råbygge, Lardal og Sande skipreider, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 15.1: Alminnelig jordebok for Brunla len, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 15.2: Kronens jordebok for Brunla len, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.6: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen på Eiker og over geistlig gods i Eiker len og prestegjeld, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.7: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen i Modum og Sigdal, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.8: Jordebøker over adels-, odels- og pantegods og Oslo kapitels og Tønsberg prostis gods i Sandsvær prestegjeld, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 17: Alminnelig jordebok for Skien lagdømme, Telemark, Bamble og Numedal, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 20.1: Alminnelig jordebok for Mandal len, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 20.4: Alminnelig jordebok for Lista len, 1661   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 1: Heggen og Frøland fogderi, 1668   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 2: Rakkestad og Mossedal len, 1668   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 8: Nedre Romerike fogderi, 1666   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 11: Odal, Solør og Østerdalen fogderi, 1667   Browse Info