Search Page The Digital Archives

Use the text field above to search for sources and the menus below to make a source selection. The methods can be combined or applied separately.

From To

Source category

Geography

Form

Organ

Themes

Results

Your search resulted in 236 hits:

Jordebok 1590-1591 for Inderøy og Sparbo len   Info
Jordebok 1615 for Telemark og Numedal   Info
Jordebok 1696 for Helgeland fogderi   Info
Jordebok 1730 for Lofoten fogderi   Info
Jordebok 1745 for Lofoten fogderi   Info
Jordebok 1750 for Lofoten   Info
Jordebok 1755 for Lofoten   Info
Jordebok 1760 for Lofoten   Info
Jordebok 1758 for St. Jørgen Hospital i Bergen   Info
Jordebok 1666 for Ludvig Rosencrantz   Info
Jordegods under kvinnheradskirkene 1683   Info
Utkast til jordegods under Baroniet Rosendal, 1674   Info
Jordebok 1705 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Landkommisjonen 1661, nr. 1.1: Konsepter til kongebrev, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 11: Alminnelig jordebok for Tønsberg len, Slagen og Arnadal skipreider, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 12: Alminnelig jordebok for Tønsberg len, Våle, Råbygge, Lardal og Sande skipreider, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 15.1: Alminnelig jordebok for Brunla len, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 15.2: Kronens jordebok for Brunla len, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.6: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen på Eiker og over geistlig gods i Eiker len og prestegjeld, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.7: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen i Modum og Sigdal, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.8: Jordebøker over adels-, odels- og pantegods og Oslo kapitels og Tønsberg prostis gods i Sandsvær prestegjeld, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 17: Alminnelig jordebok for Skien lagdømme, Telemark, Bamble og Numedal, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 20.1: Alminnelig jordebok for Mandal len, 1661   Browse Info
Landkommisjonen 1661, nr. 20.4: Alminnelig jordebok for Lista len, 1661   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 1: Heggen og Frøland fogderi, 1668   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 2: Rakkestad og Mossedal len, 1668   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 8: Nedre Romerike fogderi, 1666   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 11: Odal, Solør og Østerdalen fogderi, 1667   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 14: Gudbrandsdalen fogderi, 1668   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 15: Gudbrandsdalen fogderi, 1668   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 16: Hadeland og Valdres fogderi, 1667   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 19: Tønsberg len, 1668   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 20: Tønsberg len, 1668   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 21: Brunla len, 1667   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 37: Hardanger fogderi, 1667   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 38: Hardanger fogderi, 1661-1667   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 48: Romsdal fogderi, 1669   Browse Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 49: Fosen fogderi, 1668   Browse Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 1: Deliberasjonsprotokoll for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Browse Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 2: Kommisjonsprotokoll for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Browse Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 3: Oppebørselsregister for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Browse Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 7: Deliberasjonsprotokoll for Moss, Tune og Veme fogderi   Browse Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 8: Kommisjonsprotokoll for Moss, Tune og Veme fogderi   Browse Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 9: Oppebørselsregister for Moss, Tune og Veme fogderi   Browse Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 10a: Deliberasjonsprotokoll for Aker fogderi   Browse Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 10b: Uttak av deliberasjonsprotokoll for Asker og Vestre Bærum i Aker fogderi   Browse Info