Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 3101 treff:

Kommunal folketelling 1902 for Kristiania kjøpstad   Bla Info
Kommunal folketelling 1903 for Kristiania kjøpstad   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 1: Nedre Borgesyssel prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 2: Øvre Borgesyssel prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 4: Øvre Romerike prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 5: Hedmark prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 6: Gudbrandsdal prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 8: Valdres prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 10: Tønsberg prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 11: Brunlanes prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 12: Øvre Telemark prosti, Nedre Telemark prosti og Bamble prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 13: Nedenes prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 14: Råbyggelag prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 15: Mandal prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 16: Lista prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 17: Jæren prosti og Dalane prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 18: Stavanger prosti og Karmsund prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 19: Ryfylke prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 20: Sunnhordland prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 21: Hardanger prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 22: Nordhordland prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 23: Sogn prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 24: Sunnfjord prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 25: Nordfjord prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 26: Sunnmøre prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 27: Romsdal prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 28: Nordmøre prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 29: Nordmøre prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 30: Fosen prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 31: Dalane prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 32: Innherad prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 33: Innherad prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 34: Namdal prosti   Bla Info
Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 35: Helgeland prosti og Salten prosti   Bla Info
Manntall 1664-1666, nr. 37: Titus Bülches og andres bemerkninger til manntallene   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 2: Aker fogderi, Follo fogderi, Nedre Romerike fogderi og Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 1: Fogderier (len og skipreider) i nåværende Østfold fylke   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 3: Hedmark fogderi og Solør, Østerdal og Odal fogderi   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 4: Hadeland og Valdres fogderi og Gudbrandsdal fogderi   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 6: Øvre og Nedre Telemark fogderi og Bamble fogderi   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 7: Nedenes fogderi   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 8: Råbyggelaget fogderi   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 9: Mandal len   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 10: Lista len   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 11: Jæren og Dalane fogderi   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 12: Ryfylke fogderi   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 13: Nordhordland fogderi og Sunnhordland fogderi   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 14: Hardanger len, Ytre Sogn fogderi og Indre Sogn fogderi   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 15: Nordfjord fogderi og Sunnfjord fogderi   Bla Info
Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 16: Romsdal fogderi og Sunnmøre fogderi   Bla Info