Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 212 treff:

Jordebok 1590-1591 for Inderøy og Sparbo len   Info
Jordebok 1615 for Telemark og Numedal   Info
Jordebok 1696 for Helgeland fogderi   Info
Jordebok 1730 for Lofoten fogderi   Info
Jordebok 1745 for Lofoten fogderi   Info
Jordebok 1750 for Lofoten   Info
Jordebok 1755 for Lofoten   Info
Jordebok 1760 for Lofoten   Info
Jordebok 1758 for St. Jørgen Hospital i Bergen   Info
Jordebok 1666 for Ludvig Rosencrantz   Info
Jordegods under kvinnheradskirkene 1683   Info
Utkast til jordegods under Baroniet Rosendal, 1674   Info
Jordebok 1705 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 1: Deliberasjonsprotokoll for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 2: Kommisjonsprotokoll for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 3: Oppebørselsregister for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 7: Deliberasjonsprotokoll for Moss, Tune og Veme fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 8: Kommisjonsprotokoll for Moss, Tune og Veme fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 9: Oppebørselsregister for Moss, Tune og Veme fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 10a: Deliberasjonsprotokoll for Aker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 10b: Uttak av deliberasjonsprotokoll for Asker og Vestre Bærum i Aker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 11: Kommisjonsprotokoll for Aker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 12: Oppebørselsregister for Aker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 13: Deliberasjonsprotokoll for Follo fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 14: Kommisjonsprotokoll for Follo fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 15: Oppebørselsregister for Follo fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 16: Deliberasjonsprotokoll for Nedre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 17: Kommisjonsprotokoll for Nedre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 18: Oppebørselsregister for Nedre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 19: Deliberasjonsprotokoll for Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 20: Kommisjonsprotokoll for Hurdal og Eidsvoll prestegjeld i Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 21: Kommisjonsprotokoll for Ullensaker og Nannestad prestegjeld i Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 22: Kommisjonsprotokoll for Nes og Gjerdrum prestegjeld i Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 23: Oppebørselsregister for Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 24: Deliberasjonsprotokoll for Solør og Odal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 25: Kommisjonsprotokoll for Solør og Odal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 26: Kommisjonsprotokoll (gjenpart) for Solør og Odal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 27: Oppebørselsregister for Solør og Odal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 28: Deliberasjonsprotokoll for Østerdal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 29: Kommisjonsprotokoll for Østerdal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 30: Oppebørselsregister for Østerdal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 31: Deliberasjonsprotokoll for Hedmark fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 32: Bilag til deliberasjonsprotokoll for Hedmark fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 33: Kommisjonsprotokoll for Hedmark fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 34: Oppebørselsregister for Hedmark fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 35: Deliberasjonsprotokoll for Toten fogderi   Bla Info