Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 47 treff:

Jordebok 1590-1591 for Inderøy og Sparbo len   Info
Jordebok 1615 for Telemark og Numedal   Info
Jordebok 1696 for Helgeland fogderi   Info
Jordebok 1730 for Lofoten fogderi   Info
Jordebok 1745 for Lofoten fogderi   Info
Jordebok 1750 for Lofoten   Info
Jordebok 1755 for Lofoten   Info
Jordebok 1760 for Lofoten   Info
Jordebok 1758 for St. Jørgen Hospital i Bergen   Info
Jordebok 1666 for Ludvig Rosencrantz   Info
Jordegods under kvinnheradskirkene 1683   Info
Utkast til jordegods under Baroniet Rosendal, 1674   Info
Jordebok 1705 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 4: Deliberasjonsprotokoll for Idd og Marker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 5: Kommisjonsprotokoll for Idd og Marker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 6: Oppebørselsregister for Idd og Marker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 73: Deliberasjonsprotokoll for Øvre Telemark fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 74: Kommisjonsprotokoll for Øvre Telemark fogderis østre del (Tinn, Hjartdal og Seljord prestegjeld)   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 75: Kommisjonsprotokoll for Øvre Telemark fogderis vestre del (Kviteseid, Vinje, Moland og Lårdal pg)   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 76: Oppebørselsregister for Øvre Telemark fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 126: Deliberasjonsprotokoll for Romsdal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 127: Kommisjonsprotokoll for Romsdal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 128: Oppebørselsregister for Romsdal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 150: Deliberasjonsprotokoll med bilag for Inderøy fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 151: Kommisjonsprotokoll for Inderøy fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 152: Oppebørselsregister for Inderøy fogderi   Bla Info
Matrikkel 1838 for Herlø tinglag   Info
Matrikkel 1838 for Radø tinglag   Info
Matrikkel 1906 for 1257 Alversund herred   Info
Matrikkel 1647 for Brønnøy sokn i Brønnøy prestegjeld   Info
Matrikkel 1886 for Herdla tinglag   Info
Matrikkel 1906 for 1258 Herdla herred   Info
Skattematrikkel 1647 for gårdene til Axel Mouatt   Info
Matrikkel 1838 for Nordre Bergenhus amt   Info
Skattematrikkel 1852 for Manger tinglag   Info
Matrikkel 1906 for 1261 Manger herred   Info
Matrikkelutkast for Sunnhordland 1723   Info
Matrikkel 1890 for Nordre Bergenhus Amt   Info
Sammenligningsprotokoll 1819-1832 for hovedmatrikuleringskommisjonen i Ytterøy prestegjeld   Info
Skattematrikkel 1723 for Stod   Info
Odelsmanntall 1624 for Mandal len   Info
Skattematrikkel 1762 for Børsa tinglag   Info
Register til jordavgift for Herdla og Radøy skipreider 1802   Info