Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 236 treff:

Jordebok 1590-1591 for Inderøy og Sparbo len   Info
Jordebok 1615 for Telemark og Numedal   Info
Jordebok 1696 for Helgeland fogderi   Info
Jordebok 1730 for Lofoten fogderi   Info
Jordebok 1745 for Lofoten fogderi   Info
Jordebok 1750 for Lofoten   Info
Jordebok 1755 for Lofoten   Info
Jordebok 1760 for Lofoten   Info
Jordebok 1758 for St. Jørgen Hospital i Bergen   Info
Jordebok 1666 for Ludvig Rosencrantz   Info
Jordegods under kvinnheradskirkene 1683   Info
Utkast til jordegods under Baroniet Rosendal, 1674   Info
Jordebok 1705 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt   Info
Landkommisjonen 1661, nr. 1.1: Konsepter til kongebrev, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 11: Alminnelig jordebok for Tønsberg len, Slagen og Arnadal skipreider, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 12: Alminnelig jordebok for Tønsberg len, Våle, Råbygge, Lardal og Sande skipreider, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 15.1: Alminnelig jordebok for Brunla len, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 15.2: Kronens jordebok for Brunla len, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.6: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen på Eiker og over geistlig gods i Eiker len og prestegjeld, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.7: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen i Modum og Sigdal, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.8: Jordebøker over adels-, odels- og pantegods og Oslo kapitels og Tønsberg prostis gods i Sandsvær prestegjeld, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 17: Alminnelig jordebok for Skien lagdømme, Telemark, Bamble og Numedal, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 20.1: Alminnelig jordebok for Mandal len, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 20.4: Alminnelig jordebok for Lista len, 1661   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 1: Heggen og Frøland fogderi, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 2: Rakkestad og Mossedal len, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 8: Nedre Romerike fogderi, 1666   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 11: Odal, Solør og Østerdalen fogderi, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 14: Gudbrandsdalen fogderi, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 15: Gudbrandsdalen fogderi, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 16: Hadeland og Valdres fogderi, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 19: Tønsberg len, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 20: Tønsberg len, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 21: Brunla len, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 37: Hardanger fogderi, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 38: Hardanger fogderi, 1661-1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 48: Romsdal fogderi, 1669   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 49: Fosen fogderi, 1668   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 1: Deliberasjonsprotokoll for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 2: Kommisjonsprotokoll for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 3: Oppebørselsregister for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 7: Deliberasjonsprotokoll for Moss, Tune og Veme fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 8: Kommisjonsprotokoll for Moss, Tune og Veme fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 9: Oppebørselsregister for Moss, Tune og Veme fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 10a: Deliberasjonsprotokoll for Aker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 10b: Uttak av deliberasjonsprotokoll for Asker og Vestre Bærum i Aker fogderi   Bla Info