Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 55 treff:

Nordre Jarlsberg sorenskriveri, skifteregister nr. 15, 1679-1839   Bla Info
Søndre Jarlsberg sorenskriveri, skifteregister nr. 19, 1700-1808   Bla Info
Søndre Jarlsberg sorenskriveri, skifteregister nr. 20, 1808-1837   Bla Info
Rakkestad sorenskriveri, skifteregister nr. 1, 1861-1910   Bla Info
Dødsfall i Norge (1947) 1995-april 2001   Info
Dødsfall i Lofoten, Andenes og Vesterålens fogderi 1815-1816   Info
Dødsfall i Bergen 1912-1972   Info
Dødsfall i Eidsvoll sorenskriverembete 1815-1865   Info
Dødsfall i Nordhordland sorenskriverembete 1971-1980   Info
Dødsfall i Midhordland sorenskriverembete 1972-1980   Info
Dødsfall i Modum 1841-1860   Info
Dødsfall i Modum 1821-1840   Info
Dødsfall i Trondheim 1908-1930   Info
Dødsfall i Trondheim 1920-1923   Info
Dødsfall i Åsen 1900-1949   Info
Dødsfall i Buksnes prestegjeld 1809-1840   Info
Dødsfall i Nedre Eiker 1887-1941   Info
Dødsfall i Davik, Nordfjord 1911-1955   Info
Dødsfall i Hornindal, Nordfjord 1877-1938   Info
Dødsfall i Innvik, Nordfjord 1909-1967   Info
Dødsfall i Eid, Nordfjord 1884-1972   Info
Dødsfall i Selje, Nordfjord 1884-1953   Info
Dødsfall i Stryn, Nordfjord 1896-1909   Info
Skifteregister for Skien byfogd 1666-1808   Info
Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812   Info
Skifteregister for Sunnhordland sorenskriverembete 1668-1850   Info
Skifteregister for Finnmark sorenskriverembete 1686-1818   Info
Skifteregister for Nordfjord sorenskriverembete 1690-1853   Info
Skifteregister for Nordhordland sorenskriverembete 1702-1857   Info
Skifteregister for Øst-Finnmark sorenskriverembete 1816-1856   Info
Skifteregister for Sunnfjord sorenskriverembete 1677-1845   Info
Skifteregister for Fyresdal prestegjeld 1724-1812   Info
Skifteregister for Vest-Finnmark sorenskriverembete 1816-1840   Info
Skifteregister for Ytre Sogn sorenskriverembete 1698-1853   Info
Skifteregister for Indre Sogn sorenskriverembete 1666-1850   Info
Register over geistlige skifter i Troms og Finnmark 1697-1824   Info
Skifteregister for Inderøy og Ytterøy prestegjeld 1689-1751   Info
Skifteregister for Ytterøy og Inderøy tinglag 1751-1803   Info
Register over geistlige skifter i Bergen stift 1681-1809   Info
Skifteregister for Troms 1690-1805   Info
Skifteregister for Drammen byfogd 1679-1819   Info
Skifteregister for Kragerø byfogd 1724-1799   Info
Militære skifter for Troms og Finnmark 1741-1817   Info
Skifteregister for Lenvik 1706-1753   Info
Skifteregister (skifteakter) for Bergen byfogd 1782-1796   Info
Skifteavskrifter for Bergen 1675-1852, fra Sollied   Info
Skifteregister for geistlig skifteprotokoll for Hedmark og Østerdalen 1695-1777   Info
Skifteregister for Kongsberg byfogd, Overbergamtet og Sønnafjelske bergamt 1705-1801   Info
Skifteregister for Tønsberg 1696-1801 (med Holmestrand til 1782)   Info
Skifteregister for Sunnmøre 1690-1886   Info