Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 212 treff:

Koppskatten 1645 for Inderøy fogderi   Info
Koppskatt 1645 for Bergen   Info
Koppskatt 1645 for Dale skipreide   Info
Koppskatt for Indre Sogn 1645   Info
Koppskatt 1683 for Bergen   Info
Koppskatt for Bergen 1689   Info
Koppskatten for Nordfjord frå 1645   Info
Koppskatten 1675 for Bergen   Info
Kopp- og eldstadskatt for Helgeland fogderi 1691, 1692 og 1699   Info
Koppskatt 1645 for Ytre Sogn   Info
Koppskatt, ildstedskatt og renteskatt 1711 for Helgeland fogderi, Brønnøy, Rødøy og Alstahaug prestegjeld   Info
Fogderegnskap, nr. 261, Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, 1763: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 413, Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, 1762-1772: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 559, Aker og Follo fogderi, 1763: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 560, Aker og Follo fogderi, 1763: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 688, Nedre Romerike fogderi, 1763: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 803, Øvre Romerike fogderi, 1763-1764: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 804, Øvre Romerike fogderi, 1764: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 1014, Østerdal fogderi, 1762-1764: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 1147, Hedmark fogderi, 1763-1764: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 1148, Hedmark fogderi, 1764: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 1266, Gudbrandsdal fogderi, 1762-1766: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 1399, Toten, Hadeland og Vardal fogderi, 1762-1783: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 1565, Ringerike og Hallingdal fogderi, 1762-1763: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 1672, Numedal og Sandsvær fogderi, 1762-1767: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 1833, Hurum, Røyken, Eiker, Lier og Buskerud fogderi, 1762-1764: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 1960, Jarlsberg grevskap, 1762-1772: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 2293, Øvre Telemark fogderi, 1762-1770: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 2424, Nedenes fogderi, 1762-1767: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 2517, Råbyggelag fogderi, 1762-1763: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 2704, Mandal fogderi, 1762-1768: Ekstraskatt 1762 (også for Lista fogderi)   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 2835, Jæren og Dalane fogderi, 1762-1764: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 2836, Jæren og Dalane fogderi, 1764-1766: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 2972, Ryfylke fogderi, 1762-1780: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 3136, Sunnhordland og Hardanger fogderi, 1762-1772: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 3180, Lyse kloster fogderi, 1762-1783: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 3303, Nordhordland og Voss fogderi, 1762-1772: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 3304, Nordhordland og Voss fogderi, 1762-1772: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 3418, Sogn fogderi, 1762-1769: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 3550, Sunn- og Nordfjord fogderi, 1762-1771: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 3551, Sunn- og Nordfjord fogderi, 1772: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 3645, Sunnmøre fogderi, 1762-1772: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 3730, Romsdal fogderi, 1762-1763: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 3841, Nordmøre fogderi, 1762-1763: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 3930, Fosen fogderi, 1762-1763: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 4094, Orkdal og Gauldal fogderi, 1762-1765: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 4180, Strinda og Selbu fogderi, 1762-1767: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 4420, Inderøy fogderi, 1762-1772: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 4502, Namdal fogderi, 1762-1772: Ekstraskatt 1762   Bla Info
Fogderegnskap, nr. 4573, Helgeland fogderi, 1762-1772: Ekstraskatt 1762   Bla Info