Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 269 treff:

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 476: 1. Sønnafjelske dragonregiment 1765-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 479: 3. Sønnafjelske dragonregiment 1756-1760   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 479b: 3. Sønnafjelske dragonregiment 1761-1763   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 480: 3. Sønnafjelske dragonregiment 1765-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 481: 4. Sønnafjelske dragonregiment 1756-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 482: Nordafjelske dragonregiment 1718-1761   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 483: Nordafjelske dragonregiment 1765-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 483b: General Rømelings gevorbne infanteriregiment 1756-1756   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 484: Akershusiske regiment 1662-1693   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 485: Akershusiske regiment 1697-1706   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 486: 1. Akershusiske regiment 1727-1749   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 487: 1. Akershusiske regiment 1750-1761   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 488: 1. Akershusiske regiment 1765-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 489: 1. Akershusiske regiment 1767-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 493: Smålenske regiment 1643-1694   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 495: 1. Smålenske regiment 1732-1763   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 496: 1. Smålenske regiment 1765-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 497: 2. Smålenske regiment 1748-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 502a: 1. Opplandske regiment 1720-1743   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 502b: 1. Opplandske regiment 1748-1752   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 503a: 1. Opplandske regiment 1756-1761   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 503b: 1. Opplandske regiment 1764-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 504: 1. Opplandske regiment 1767-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 505: 2. Opplandske regiment 1748-1748   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 506: 2. Opplandske regiment 1756-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 507: 2. Opplandske regiment 1766-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 508: Trondheimske regiment 1659-1703   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 509: 1. Trondheimske regiment 1740-1748   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 510: 1. Trondheimske regiment 1756-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 512a: 2. Trondheimske regiment 1746-1749   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 512b: 2. Trondheimske regiment 1756-1761   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 513: 2. Trondheimske regiment 1765-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 514: 3. Trondheimske regiment 1737-1749   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 515: 3. Trondheimske regiment 1756-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 516: Bergenhusiske regiment 1660-1712   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 517: 1. Bergenhusiske regiment 1742-1756   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 518: 1. Bergenhusiske regiment 1760-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 519: 1. Bergenhusiske regiment 1767-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 520: 2. Bergenhusiske regiment 1746-1756   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 520b: 2. Bergenhusiske regiment 1761-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 521: Vesterlenske regiment 1662-1700   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 522: 1. Vesterlenske regiment 1718-1748   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 522b: 1. Vesterlenske regiment 1756-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 523: 2. Vesterlenske regiment 1748-1765   Bla Info
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske komm.kollegium, Ruller, nr. 1a: Norske festninger 1769-1809   Bla Info
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske komm.kollegium, Ruller, nr. 2a: Norske artilleribrigade 1769-1810   Bla Info
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske komm.kollegium, Ruller, nr. 2b: Norske artilleribrigade 1811   Bla Info
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske komm.kollegium, Ruller, nr. 3: 1. Sønnafjelske dragonregiment 1767-1812   Bla Info
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske komm.kollegium, Ruller, nr. 4: Akershusiske dragonregiment 1786-1789   Bla Info
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske komm.kollegium, Ruller, nr. 5: Akershusiske dragonregiment 1789-1792   Bla Info