Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 74 treff:

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Krigsvesen, nr. 15: Hovedlegdsruller 1726   Bla Info
1. Sønnafjelske (Akershusiske) dragonregiment, nr. 32: Legdsruller for Totenske, Hedemarkske, Larvikske og Jarlsbergske kompanier, ca. 1717   Bla Info
Jarlsberg grevskap, Militærvesen - Ruller, rekke II nr. 1.8, Ekstrarulle for Holmestrand, 1818   Bla Info
Militærrulle 1693 for det Østlandske dragonregiment   Info
Militærrulle 1748 for Ullensakerske infanterikompani   Info
Militærrulle 1767 for Akerske dragonkompani   Info
Militærrulle 1756 for Skedsmoske dragonkompani   Info
Militærrulle 1756 for Ullensakerske dragonkompani   Info
Militærrulle 1761 for 1. Trondhjemske infanteriregiment sendt til Holstein   Info
Militærrulle 1762 for 1. Trondhjemske infanteriregiment sendt til Holstein   Info
Militærrulle 1745 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske regiment sendt til Danmark   Info
Militærrulle 1758 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske regiment, reservesoldater   Info
Militærrulle 1765 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske regiment, hovedlegd   Info
Militærrulle 1770 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske infanteriregiment, grenaderer   Info
Militærrulle 1811 for Inderøy kompani   Info
Soldatmanntall 1748 for Overhalla   Info
Militærrulle 1761 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske Regiment, reserveungtmannskap   Info
Militærrulle 1758 for 1. Sønnenfjelske Dragonregiment, grensevakter ved Holstein   Info
Militærrulle 1761 for Dragonkorpset, 1. eskadron til Holstein   Info
Militærrulle 1697 for Heggen og Frøland fogderi, ungtmannskap   Info
Militærrulle 1769 for Værøy   Info
Miiltærrulle 1769 for Flakstad og Moskenes, innrulleringsmanntall   Info
Militærrulle 1769 for Borge prestegjeld, Valberg sokn   Info
Militærrulle 1769 for Gimsøy   Info
Militærrulle 1769 for Sortland   Info
Militærrulle 1653 for Bergenhus len   Info
Militærrulle 1655 for Bergenhus len   Info
Militærrulle 1658 for Bergenhusiske infanteriregiment, Nordhordlandske kompani   Info
Militærrulle 1756 for Overhalla   Info
Militærrulle 1761 for Overhalla, ungtmannskap   Info
Militærrulle 1846 for Inderøyske kompani   Info
Stamrullen for Fronske kompani   Info
Stamrullen for Østerdalske kompani   Info
Stamrullen for Gudbrandsdalske kompani   Info
Militærrulle 1771 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment, grenaderer   Info
Militærrulle 1772 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment, grenaderer   Info
Militærrulle 1773 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment, grenaderer   Info
Militærrulle 1774 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment, grenaderer   Info
Militærrulle 1775 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment, grenaderer   Info
Militærrulle 1776 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment, grenaderer og musketerer   Info
Militærrulle 1777 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment, grenaderer og musketerer   Info
Militærrulle 1778 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment, grenaderer og musketerer   Info
Militærrulle 1779 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment, grenaderer og musketerer   Info
Militærrulle 1780 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment, grenaderer og musketerer   Info
Militærrulle 1789 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment, grenaderer og musketerer   Info
Militærrulle 1769 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment   Info
Militærrulle 1746 for Ytterøy livkompani i 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment   Info
Militærrulle 1806-1837 for Buksnes prestegjeld, Buksnes og Hol sokn   Info
Soldatmanntall 1780 for Overhalla   Info
Militærrulle 1769-1772 for Overhaldske kompani, grenaderer   Info