Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 269 treff:

Den norske hær 1628-1900: Plansjer utarbeidet av Olai Ovenstad   Bla Info
Den norske hær 1628-1940: Plansjer utarbeidet av Lars Kiærland   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 475: 1. Sønnafjelske dragonregiment 1663-1759   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 476: 1. Sønnafjelske dragonregiment 1765-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 473: Marineregimentet 1664-1700   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 477: 2. Sønnafjelske dragonregiment 1719-1759   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 474: Kavaleriet 1682-1730   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 478: 2. Sønnafjelske dragonregiment 1765-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 479: 3. Sønnafjelske dragonregiment 1756-1760   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 479b: 3. Sønnafjelske dragonregiment 1761-1763   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 480: 3. Sønnafjelske dragonregiment 1765-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 481: 4. Sønnafjelske dragonregiment 1756-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 482: Nordafjelske dragonregiment 1718-1761   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 483: Nordafjelske dragonregiment 1765-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 483b: General Rømelings gevorbne infanteriregiment 1756-1756   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 484: Akershusiske regiment 1662-1693   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 485: Akershusiske regiment 1697-1706   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 486: 1. Akershusiske regiment 1727-1749   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 487: 1. Akershusiske regiment 1750-1761   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 488: 1. Akershusiske regiment 1765-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 489: 1. Akershusiske regiment 1767-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 490: 2. Akershusiske regiment 1730-1748   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 491: 2. Akershusiske regiment 1750-1761   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 492: 2. Akershusiske regiment 1765-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 493: Smålenske regiment 1643-1694   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 494: Smålenske regiment 1697-1717   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 495: 1. Smålenske regiment 1732-1763   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 496: 1. Smålenske regiment 1765-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 497: 2. Smålenske regiment 1748-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 498: Opplandske regiment 1662-1689   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 499: Opplandske regiment 1690-1693   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 500: Opplandske regiment 1696-1697   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 501: Opplandske regiment 1699-1700   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 502a: 1. Opplandske regiment 1720-1743   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 502b: 1. Opplandske regiment 1748-1752   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 503a: 1. Opplandske regiment 1756-1761   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 503b: 1. Opplandske regiment 1764-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 504: 1. Opplandske regiment 1767-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 505: 2. Opplandske regiment 1748-1748   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 506: 2. Opplandske regiment 1756-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 507: 2. Opplandske regiment 1766-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 508: Trondheimske regiment 1659-1703   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 509: 1. Trondheimske regiment 1740-1748   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 510: 1. Trondheimske regiment 1756-1765   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 512a: 2. Trondheimske regiment 1746-1749   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 512b: 2. Trondheimske regiment 1756-1761   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 513: 2. Trondheimske regiment 1765-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 514: 3. Trondheimske regiment 1737-1749   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 515: 3. Trondheimske regiment 1756-1767   Bla Info
Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Militære ruller, nr. 516: Bergenhusiske regiment 1660-1712   Bla Info