Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 32 treff:

Ekstraskatt 1756-1767 for Idd og Marker fogderi   Info
• Ekstraskatt for Idd og Marker fogderi, Skjeberg prestegjeld 1762-1762    
Ekstraskatt 1762 for Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi   Info
• Ekstraskatt for Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Moss jernverk - inkludert avgang- og tilgangslister 1762-1772    
Ekstraskatt 1762 for Nedre Romerike fogderi   Info
• Ekstraskatt for Nedre Romerike fogderi, Høland prestegjeld 1762-1762    
Ekstraskatt 1762 for Øvre Romerike fogderi   Info
• Ekstraskatt for Øvre Romerike fogderi, Eidsvoll prestegjeld 1762-1762    
Ekstraskatt 1762-1764 for Larvik grevskap   Info
• Ekstraskatt for Larvik grevskap, Hedrum prestegjeld 1762-1762    
Ekstraskatt 1762-1763 for Nedre Telemark og Bamble fogderi   Info
Ekstraskatt 1762-1772 for Rosendal baroni   Info
• Ekstraskatt for Rosendal baroni, avgangslister 1762-1763    
• Ekstraskatt for Rosendal baroni, tilgangslister 1762-1763    
Ekstraskatt 1762-1768 for Larvik by med Langestrand og Sandefjord   Info
Ekstraskatt 1762 for Bergen by   Info
Ekstraskatt 1762-1763 for Sunnmøre fogderi   Info
• Ekstraskatt 1762-1763 for Sunnmøre fogderi, av- og tilgangslister for Ulstein og Hareid    
• Ekstraskatt 1762 for Sunnmøre fogderi, Ulstein og Hareid prestegjeld 1762-1763    
Ekstraskatt 1762-1764 for Inderøy fogderi   Info
• Ekstraskatt for Inderøy fogderi, Stod tinglag 1762-1762    
Ekstraskatt 1762-1764 for Inderøy fogderi   Info
Ekstraskatten 1762 - Motstand i Bergen stift og Ryfylke   Bla Info
• Liste over deltagerne i Strilekrigen 1765-1765    
Ekstraskatten 1763 for baroniet Rosendal, hovedmanntall   Info
Ekstraskattmanntalet for Fossum jernverk 1763-1765   Info
Ekstraskatten for Inderøy tinglag 1762   Info
Ekstraskatten for Orkdal 1762   Info
Ekstraskatten for Lier frå 1764   Info
Ekstraskatt 1711 for Helgeland fogderi   Info
Ekstraskatt 1766-1768 for Birkenes sokn i Tveit prestegjeld   Info
Ekstraskatten 1763 for Eidsvoll prestegjeld   Info
Ekstraskatt 1764-1778 for Radøy, restanseliste   Info
Ekstraskatt 1764 for Vallø saltverk i Tønsberg   Info
Ekstraskatt 1762-1764 for 0819 Holla   Info
Ekstraskatt 1765 for Modum prestegjeld   Info
Ekstraskatt 1762 for Sunnylven og Geiranger sokn i Norddal prestegjeld   Info
Ekstraskatt 1762 for Stranda prestegjeld   Info
Ekstraskatt 1765 for Eiker prestegjeld   Info
Ekstraskatt 1762 for Norddal prestegjeld   Info
Ekstraskatt 1772 for Lofoten fogderi, Borge prestegjeld   Info