Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 331 treff:

Matrikkel for Smaalenenes amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Akershus amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Hedemarkens amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Christians amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Buskerud amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Jarlsberg og Laurvik amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Bratsberg amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Nedenæs amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Lister og Mandal amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Stavanger amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Søndre Bergenhus amt, Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods 1838   Bla Info
Matrikkel for Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi 1838   Bla Info
Matrikkel for Nordre Bergenhus amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Romsdals amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Søndre Trondhjems amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Nordre Trondhjems amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Nordlands amt 1838   Bla Info
Matrikkel for Finmarkens amt, Senja og Tromsø fogderi 1838   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 1.1: Konsepter til kongebrev, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 11: Alminnelig jordebok for Tønsberg len, Slagen og Arnadal skipreider, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 12: Alminnelig jordebok for Tønsberg len, Våle, Råbygge, Lardal og Sande skipreider, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 15.1: Alminnelig jordebok for Brunla len, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 15.2: Kronens jordebok for Brunla len, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.6: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen på Eiker og over geistlig gods i Eiker len og prestegjeld, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.7: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen i Modum og Sigdal, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.8: Jordebøker over adels-, odels- og pantegods og Oslo kapitels og Tønsberg prostis gods i Sandsvær prestegjeld, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 17: Alminnelig jordebok for Skien lagdømme, Telemark, Bamble og Numedal, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 20.1: Alminnelig jordebok for Mandal len, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 20.4: Alminnelig jordebok for Lista len, 1661   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 1: Heggen og Frøland fogderi, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 2: Rakkestad og Mossedal len, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 8: Nedre Romerike fogderi, 1666   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 11: Odal, Solør og Østerdalen fogderi, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 14: Gudbrandsdalen fogderi, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 15: Gudbrandsdalen fogderi, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 16: Hadeland og Valdres fogderi, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 19: Tønsberg len, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 20: Tønsberg len, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 21: Brunla len, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 37: Hardanger fogderi, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 38: Hardanger fogderi, 1661-1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 48: Romsdal fogderi, 1669   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 49: Fosen fogderi, 1668   Bla Info
Matrikkel for Aker og Follo 1723   Bla Info
Matrikkel for Aker og Follo 1723   Bla Info
Matrikkel for Nedre Romerike 1723   Bla Info
Matrikkel for Nedre Romerike 1723   Bla Info
Matrikkel for Øvre Romerike 1723   Bla Info
Matrikkel for Øvre Romerike 1723   Bla Info
Matrikkel for Moss, Onsøy, Tune og Veme 1723   Bla Info