Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 209 treff:

Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 1: Heggen og Frøland fogderi, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 2: Rakkestad og Mossedal len, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 8: Nedre Romerike fogderi, 1666   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 11: Odal, Solør og Østerdalen fogderi, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 14: Gudbrandsdalen fogderi, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 15: Gudbrandsdalen fogderi, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 16: Hadeland og Valdres fogderi, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 19: Tønsberg len, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 20: Tønsberg len, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 21: Brunla len, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 37: Hardanger fogderi, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 38: Hardanger fogderi, 1661-1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 48: Romsdal fogderi, 1669   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 49: Fosen fogderi, 1668   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 1: Deliberasjonsprotokoll for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 2: Kommisjonsprotokoll for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 3: Oppebørselsregister for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 7: Deliberasjonsprotokoll for Moss, Tune og Veme fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 8: Kommisjonsprotokoll for Moss, Tune og Veme fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 9: Oppebørselsregister for Moss, Tune og Veme fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 10a: Deliberasjonsprotokoll for Aker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 10b: Uttak av deliberasjonsprotokoll for Asker og Vestre Bærum i Aker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 11: Kommisjonsprotokoll for Aker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 12: Oppebørselsregister for Aker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 13: Deliberasjonsprotokoll for Follo fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 14: Kommisjonsprotokoll for Follo fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 15: Oppebørselsregister for Follo fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 16: Deliberasjonsprotokoll for Nedre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 17: Kommisjonsprotokoll for Nedre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 18: Oppebørselsregister for Nedre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 19: Deliberasjonsprotokoll for Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 20: Kommisjonsprotokoll for Hurdal og Eidsvoll prestegjeld i Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 21: Kommisjonsprotokoll for Ullensaker og Nannestad prestegjeld i Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 22: Kommisjonsprotokoll for Nes og Gjerdrum prestegjeld i Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 23: Oppebørselsregister for Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 24: Deliberasjonsprotokoll for Solør og Odal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 25: Kommisjonsprotokoll for Solør og Odal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 26: Kommisjonsprotokoll (gjenpart) for Solør og Odal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 27: Oppebørselsregister for Solør og Odal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 28: Deliberasjonsprotokoll for Østerdal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 29: Kommisjonsprotokoll for Østerdal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 30: Oppebørselsregister for Østerdal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 31: Deliberasjonsprotokoll for Hedmark fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 32: Bilag til deliberasjonsprotokoll for Hedmark fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 33: Kommisjonsprotokoll for Hedmark fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 34: Oppebørselsregister for Hedmark fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 35: Deliberasjonsprotokoll for Toten fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 36: Kommisjonsprotokoll for Toten fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 37: Oppebørselsregister for Toten fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 38: Deliberasjonsprotokoll for Gudbrandsdal fogderi   Bla Info