Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 219 treff:

Landkommisjonen 1661, nr. 1.1: Konsepter til kongebrev, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 11: Alminnelig jordebok for Tønsberg len, Slagen og Arnadal skipreider, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 12: Alminnelig jordebok for Tønsberg len, Våle, Råbygge, Lardal og Sande skipreider, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 15.1: Alminnelig jordebok for Brunla len, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 15.2: Kronens jordebok for Brunla len, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.6: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen på Eiker og over geistlig gods i Eiker len og prestegjeld, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.7: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen i Modum og Sigdal, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 16.8: Jordebøker over adels-, odels- og pantegods og Oslo kapitels og Tønsberg prostis gods i Sandsvær prestegjeld, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 17: Alminnelig jordebok for Skien lagdømme, Telemark, Bamble og Numedal, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 20.1: Alminnelig jordebok for Mandal len, 1661   Bla Info
Landkommisjonen 1661, nr. 20.4: Alminnelig jordebok for Lista len, 1661   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 1: Heggen og Frøland fogderi, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 2: Rakkestad og Mossedal len, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 8: Nedre Romerike fogderi, 1666   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 11: Odal, Solør og Østerdalen fogderi, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 14: Gudbrandsdalen fogderi, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 15: Gudbrandsdalen fogderi, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 16: Hadeland og Valdres fogderi, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 19: Tønsberg len, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 20: Tønsberg len, 1668   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 21: Brunla len, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 37: Hardanger fogderi, 1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 38: Hardanger fogderi, 1661-1667   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 48: Romsdal fogderi, 1669   Bla Info
Matrikkel etter reskript 23. januar 1665, nr. 49: Fosen fogderi, 1668   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 1: Deliberasjonsprotokoll for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 2: Kommisjonsprotokoll for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 3: Oppebørselsregister for Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 7: Deliberasjonsprotokoll for Moss, Tune og Veme fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 8: Kommisjonsprotokoll for Moss, Tune og Veme fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 9: Oppebørselsregister for Moss, Tune og Veme fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 10a: Deliberasjonsprotokoll for Aker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 10b: Uttak av deliberasjonsprotokoll for Asker og Vestre Bærum i Aker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 11: Kommisjonsprotokoll for Aker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 12: Oppebørselsregister for Aker fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 13: Deliberasjonsprotokoll for Follo fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 14: Kommisjonsprotokoll for Follo fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 15: Oppebørselsregister for Follo fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 16: Deliberasjonsprotokoll for Nedre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 17: Kommisjonsprotokoll for Nedre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 18: Oppebørselsregister for Nedre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 19: Deliberasjonsprotokoll for Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 20: Kommisjonsprotokoll for Hurdal og Eidsvoll prestegjeld i Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 21: Kommisjonsprotokoll for Ullensaker og Nannestad prestegjeld i Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 22: Kommisjonsprotokoll for Nes og Gjerdrum prestegjeld i Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 23: Oppebørselsregister for Øvre Romerike fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 24: Deliberasjonsprotokoll for Solør og Odal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 25: Kommisjonsprotokoll for Solør og Odal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 26: Kommisjonsprotokoll (gjenpart) for Solør og Odal fogderi   Bla Info
Jordavgift etter forordning 1. oktober 1802, nr. 27: Oppebørselsregister for Solør og Odal fogderi   Bla Info