Søkeside Digitalarkivet

Treffliste

Søket ditt gav 1000 treff:

Skriv ut

Gårdsnavn / gateadresse Gårdsnr. Bruksnr. Matr.nr. Løpenr. Kommune / sokn Fogderi / prestegjeld Fylke Kilde
Kjerringøy (plads) 49 1 Kjerringøy Salten Nordland Folketelling 1910 for 1844 Kjerringøy herred
Houknæss Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Bjørnsviig Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Størkersnæss Yttre Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Hestviiken Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Størkersnæss Inder Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Rejkviiken Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Qvantoland Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Boonaae Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Horndal Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Lejtfjord Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Ørnæss Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Kobskarmoen Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Botten Vester Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Gjerdelvmoen Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Kobelvejdet Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Øster-elven Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Kvalholmmoen Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Ejnkrogen Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Sør-fjord Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Sørfjorddal Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Sørjordskar Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Go-vatns-botnen Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Kjeld-vigen Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Stor-viken Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Paa Fieldet Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Sommersæde Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Carlsviik Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Aspnæsset Yttre Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Tømmerviig Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Aspnæsset Inder Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Aspfjord Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Qvarv Øvre Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Qvarv Nedre Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Gyltvigen Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Lauchtaae Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Torfiordskiær Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Torkel-eng Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Solskinsbakken Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Neergaard Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Nordfiord Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Bachmoen Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Laxhullet Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Meegaard Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Lisgaard Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Poulhougsøren Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Steenbakken Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Øren Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Hellervigen Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld
Ankiel Folda Kjerringøy Folda Nordland Folketelling 1801 for 1845P Folda prestegjeld