Søkeside Digitalarkivet

Logo Anders Alvheim

Beskrivelse

Anders Alvheim har registrert 1886 og 1906 matriklene fra Herdla. I tillegg til dei databasene som ligg i hans pensjonatrom, har han også registrert døypte i Manger 1839-1856. Denne databasen er slått saman med fleire andre til ein større database som fysisk ligg under Radøy og Øygarden kommunar sitt pensjonatrom, men Anders Alvheim har rettane til dei registreringane han har gjort.

Bidrag