Søkeside Digitalarkivet

Logo Andreas Martinsen de Nordenstjerne

Beskrivelse

Nordenstjernes fagområde er interdisiplinær historie, som omfatter historie, historisk arkeologi, samfunnsvitenskap og arkivvitenskap. Nordenstjerne har utdannelse fra høyere læresteder i Norge og utenlands.

Nordenstjerne er lokal- og regionalhistorisk kildeavskriver, forfatter og forlegger. Som Helgelands første bilhistoriker befatter Nordenstjerne seg i hovedsak med områdene merkantil bilhistorie og privatbilisme.

Bidrag Luksusskatt på kjøretøy 1930-1932 i Helgeland politidistrikt, søknader om fritakelse

Bidrag