Søkeside Digitalarkivet

Logo Baroniet Rosendal

Beskrivelse

Baroniet Rosendal har saman med Statsarkivet i Bergen gjort tilgjengeleg eit godt utval av arkivmaterialet frå og om Rosendal. Dette har resultert i Det Digitale Rosendalarkivet. Materialet er presentert i to formar: som dataregistrerte databasar og som digitale bilete. Nedanfor finn ein databasane. Dei er registrert av Jørn Øyrehagen Sunde og korrekturlese av Yngve Nedrebø, begge ved Statsarkivet i Bergen.

Bidrag