Søkeside Digitalarkivet

Logo Birger Nytrøen

Beskrivelse

Kildene er avskrevet av Birger Nytrøen, 1928 - 2004. Birger Nytrøen registrerte kirkebøker fra Målselv etter at Registreringssentralen for historiske data (RHD) stanset sitt registreringsprosjekt for Lenvik/Målselv, da var det registrert fram til år 1884. Birger Nytrøen sine registreringer er derfor basert på kirkeboken for Målselv 1884-1921. Nytrøen laget også en database over utvandrere fra Målselv og Bardu, basert på blant annet emigrantprotokollen for Trondheim, men også kirkeboken ble brukt.

Bidrag