Søkeside Digitalarkivet

Logo Bjørkenes og Jensen

Beskrivelse

Bjørkenes og Jensen  har i mange år skrevet av kirkebøker fra Trondenes. I 1997 utga de noe av dette som boka 'Folk og slekt i gamle Trondenes', men den slutter i 1900.

Første fil som gjøres tilgjengelig, er 'Døde i Trondenes 1900-1916'. Disse ble i sin tid dataregistrert av Margareth Jensen på grunnlag av hennes egne kirkebokavskrifter. Den foreliggende filen er framkommet ved OCR-lesing av en datautskrift av hennes registreringer. Den er OCR-lest, korrigert og tilrettelagt av Bjørn Davidsen, Arendal.

OBS!: Forkortelsen 'DF' i fornavnsfelt = Dødfødt.

Bidrag