Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 105549 treff. Her vises de 1000 mest relevante:

Oslo Adressebok 1975-1976, bind 1   Bla Info
Oslo Adressebok 1975-1976, bind 2   Bla Info
Oslo Adressebok 1980-1981, bind 1   Bla Info
Oslo Adressebok 1980-1981, bind 2   Bla Info
Aker adressebok 1916-1917   Bla Info
Aker adressebok 1922   Bla Info
Aker adressebok 1924-1925   Bla Info
Aker adressebok 1929   Bla Info
Aker adressebok 1934-1935   Bla Info
Aker adressebok 1937-1938   Bla Info
Adressebok for Gjøvik by 1942   Info
Adressebok for Vardal 1942   Info
Oslo bispedømme, Visitasprotokoller, nr. 1b: Gudbrandsdalen prosti, 1732-1736   Bla Info
Regnskap over gravlagde 1648 - 1653 i Hellig Trefoldighetskirken i Kristiansand Les Info
Borgere i Christiania 1815   Info
Borgere i 1301 Bergen 1866-1916   Info
Borgere i Gjøvik 1861-1922   Info
Oslo sjømannskontor, Annotasjonsrulle nr. 1, 1908-1938, Patent nr. 10092-13433   Bla Info
Brevik innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 4, 1868-1948, Patent nr. 1-425   Bla Info
Langesund innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 5, 1868-1948, Patent nr. 1-138   Bla Info
Christian Frederiks dagbok fra 1814 (trykt) 1954   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Diverse rulle nr. 1, 1880   Bla Info
Kirkebok for Lyngen prestegjeld 1782-1790 (1938P) Bla Info
Porsgrunn innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 7, 1926, Patent nr. 2355-2851   Bla Info
Porsgrunn innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 8, 1901-1949, Patent nr. 1190-2851   Bla Info
Svelvik innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 3, 1869-1882, Patent nr. 1-486   Bla Info
Tvedestrand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 5, Annotasjonsliste med register, U-27, 1881-1903   Bla Info
Kirkebok for Hammerfest prestegjeld 1752-1752 (2001Q) Bla Info
Kirkebok for Tingvoll prestegjeld 1819-1829 (1560P) Bla Info
Kirkebok for Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn 1762-1783 (1601M2) Bla Info
Grimstad mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 2, Annotasjonsrulle nr 1921-3452 med register, F-2, 1892-1948   Bla Info
Grimstad mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 6, Annotasjonsrulle nr 1911-3453 med register, V-19, 1892-1939   Bla Info
Grimstad mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 7, Annotasjonsrulle nr 1-265 og hovedrulle B nr 1-160, V-20, 1894-1949   Bla Info
Lillesand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 5, Annotasjonsrulle nr 1921-3502 med register, G-2, 1890-1948   Bla Info
Højesteret, domprotokoll nr. 1, 1670   Bla Info
Højesteret, domprotokoll nr. 2, 1671   Bla Info
Højesteret, domprotokoll nr. 3, 1671   Bla Info
Højesteret, domprotokoll nr. 4, 1672   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 7, Annotasjonsrulle nr 3831-6645, I-5, 1898-1920   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 8, Annotasjonsrulle nr 1-1330 med register, I-6, 1915-1948   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 9, Annotasjonsrulle over patenter, I-7, 1900-1942   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 11, Vedlegg til annotasjonsrulle over patenter, I-9, 1900-1942   Bla Info
Højesteret, domprotokoll nr. 5, 1673   Bla Info
Højesteret, domprotokoll nr. 6, 1674   Bla Info
Højesteret, domprotokoll nr. 7, 1674   Bla Info
Højesteret, domprotokoll nr. 8, 1675   Bla Info
Mandal mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 3, Annotasjonsrulle nr 3831-4730 med register, L-5, 1900-1948   Bla Info
Mandal mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 7, Annotasjonsrulle nr 3820-4721 med register, Y-17, 1901-1931   Bla Info
Mandal mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 8, Annotasjonsrulle nr 1-3, hovedrulle nr 1-122, maskinister og fyrbøtere, med register, Y-18, 1883-1948   Bla Info
Farsund mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 3, Annotasjonsrulle nr 3816-5304 med register, M-3, 1894-1948   Bla Info