Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 105549 treff. Her vises de 1000 mest relevante:

Dagregister for Askvoll prestegjeld 1962-1973 Bla Info
Dagregister for Askvoll prestegjeld 1973-1984 Bla Info
Dagregister for Aurland prestegjeld 1844-1876 Bla Info
Drammen innrulleringsdistrikt, Annotasjonsrulle nr. 3, 1868-1875, patent nr. 1-1438   Bla Info
Drammen innrulleringsdistrikt, Annotasjonsrulle nr. 4, 1880-1891, patent nr. 1439-2872   Bla Info
Drammen innrulleringsdistrikt, Annotasjonsrulle nr. 5, 1894-1905, patent nr. 1-1685   Bla Info
Drammen innrulleringsdistrikt, Annotasjonsrulle nr. 6, 1905-1911, patent nr. 1686-2707   Bla Info
Dagregister for Aurland prestegjeld 1877-1890 Bla Info
Dagregister for Aurland prestegjeld 1891-1932 Bla Info
Dagregister for Aurland prestegjeld 1932-1950 Bla Info
Holmestrand innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 1, 1868-1886, patent nr. 1-1015   Bla Info
Holmestrand innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 2, 1894-1911, patent nr. 1-576   Bla Info
Holmestrand innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 3, 1868-1886, patent nr. 1-1015   Bla Info
Holmestrand innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 4, 1894-1911, patent nr. 1-576   Bla Info
Horten innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 1, 1864-1868, patent nr. 359-600   Bla Info
Dagregister for Aurland prestegjeld 1950-1965 Bla Info
Dagregister for Aurland prestegjeld 1966-1981 Bla Info
Dagregister for Balestrand prestegjeld 1889-1912 Bla Info
Horten innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 2, 1868-1873, patent nr. 1-724   Bla Info
Horten innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 3, 1874-1884, patent nr. 725-1450   Bla Info
Horten innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 4, 1889-1911, patent nr. 1-1418   Bla Info
Horten innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 5, 1868-1889, patent nr. 1-1451   Bla Info
Horten innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 6, 1889-1911, patent nr. 1-1418   Bla Info
Dagregister for Balestrand prestegjeld 1912-1937 Bla Info
Dagregister for Balestrand prestegjeld 1938-1962 Bla Info
Tønsberg innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 1, 1860-1868, patent nr. 1-1724   Bla Info
Tønsberg innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 2, 1869-1877, patent nr. 1-2635   Bla Info
Tønsberg innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 3, 1881-1892, patent nr. 2646-5149   Bla Info
Tønsberg innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 4, 1892-1904, patent nr. 1-2400   Bla Info
Dagregister for Balestrand prestegjeld 1962-1973 Bla Info
Dagregister for Balestrand prestegjeld 1974-1987 Bla Info
Dagregister for Davik prestegjeld 1966-1982 Bla Info
Dagregister for Fridalen prestegjeld 1984-2001 Bla Info
Tønsberg innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 5, 1904-1910, patent nr. 2401-4080   Bla Info
Tønsberg innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 6, 1868-1877, patent nr. 1-2635   Bla Info
Tønsberg innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 7, 1881-1892, patent nr. 2636-5150   Bla Info
Tønsberg innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 8, 1894-1904, patent nr. 1-2405   Bla Info
Dagregister for Maria prestegjeld 1997-2010 Bla Info
Dagregister for Nykirken prestegjeld 1985-2011 Bla Info
Tønsberg innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 9, 1904-1910, patent nr. 2406-4085   Bla Info
Larvik innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 1, 1876-1904, patent nr. 1436-3348   Bla Info
Larvik innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 2, 1897-1917, patent nr. 1-2073   Bla Info
Larvik innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 3, 1897-1917, patent nr. 1-2073   Bla Info
Larvik innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 4, 1870-1882, patent nr. 1-1485   Bla Info
Ekstraskattmanntalet for Fossum jernverk 1763-1765   Info
Ekstraskatten for Orkdal 1762   Info
Larvik innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 5, 1883-1898, patent nr. 1486-3349   Bla Info
Sandefjord innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 1, 1860-1868, patent nr. 1-537   Bla Info
Sandefjord innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 2, 1868-1869, patent nr. 1-1446   Bla Info
Sandefjord innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 3, 1872-1879, patent nr. 1-714   Bla Info