Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 105547 treff. Her vises de 1000 mest relevante:

Oslo Adressebok 1975-1976, bind 1   Bla Info
Oslo Adressebok 1975-1976, bind 2   Bla Info
Oslo Adressebok 1980-1981, bind 1   Bla Info
Oslo Adressebok 1980-1981, bind 2   Bla Info
Aker adressebok 1916-1917   Bla Info
Aker adressebok 1922   Bla Info
Aker adressebok 1924-1925   Bla Info
Aker adressebok 1929   Bla Info
Aker adressebok 1934-1935   Bla Info
Aker adressebok 1937-1938   Bla Info
Adressebok for Gjøvik by 1942   Info
Adressebok for Vardal 1942   Info
Oslo bispedømme, Visitasprotokoller, nr. 1b: Gudbrandsdalen prosti, 1732-1736   Bla Info
Regnskap over gravlagde 1648 - 1653 i Hellig Trefoldighetskirken i Kristiansand Les Info
Borgere i Christiania 1815   Info
Borgere i 1301 Bergen 1866-1916   Info
Borgere i Gjøvik 1861-1922   Info
Oslo sjømannskontor, Annotasjonsrulle nr. 1, 1908-1938, Patent nr. 10092-13433   Bla Info
Brevik innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 4, 1868-1948, Patent nr. 1-425   Bla Info
Langesund innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 5, 1868-1948, Patent nr. 1-138   Bla Info
Håndbok for Riksarkivet 1974-1977   Bla Info
Christian Frederiks dagbok fra 1814 (trykt) 1954   Bla Info
Riksarkivets diplomsamling, RA-diplom papir, nr. 76, 1572-1573   Bla Info
Porsgrunn innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 7, 1926, Patent nr. 2355-2851   Bla Info
Porsgrunn innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 8, 1901-1949, Patent nr. 1190-2851   Bla Info
Svelvik innrulleringskontor, Annotasjonsrulle nr. 3, 1869-1882, Patent nr. 1-486   Bla Info
Tvedestrand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 5, Annotasjonsliste med register, U-27, 1881-1903   Bla Info
Riksarkivets diplomsamling, RA-diplom papir, nr. 77, 1574   Bla Info
Riksarkivets diplomsamling, RA-diplom papir, nr. 78, 1575   Bla Info
Riksarkivets diplomsamling, RA-diplom papir, nr. 79, 1576-1577   Bla Info
Grimstad mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 2, Annotasjonsrulle nr 1921-3452 med register, F-2, 1892-1948   Bla Info
Grimstad mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 6, Annotasjonsrulle nr 1911-3453 med register, V-19, 1892-1939   Bla Info
Grimstad mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 7, Annotasjonsrulle nr 1-265 og hovedrulle B nr 1-160, V-20, 1894-1949   Bla Info
Lillesand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 5, Annotasjonsrulle nr 1921-3502 med register, G-2, 1890-1948   Bla Info
Riksarkivets diplomsamling, RA-diplom papir, nr. 80, 1578   Bla Info
Riksarkivets diplomsamling, RA-diplom papir, nr. 81, 1579   Bla Info
Riksarkivets diplomsamling, RA-diplom papir, nr. 82, 1580   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 7, Annotasjonsrulle nr 3831-6645, I-5, 1898-1920   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 8, Annotasjonsrulle nr 1-1330 med register, I-6, 1915-1948   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 9, Annotasjonsrulle over patenter, I-7, 1900-1942   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 11, Vedlegg til annotasjonsrulle over patenter, I-9, 1900-1942   Bla Info
Riksarkivets diplomsamling, RA-diplom papir, nr. 83, 1581   Bla Info
Riksarkivets diplomsamling, RA-diplom papir, nr. 84, 1582   Bla Info
Riksarkivets diplomsamling, RA-diplom papir, nr. 85, 1583   Bla Info
Riksarkivets diplomsamling, RA-diplom papir, nr. 86, 1584   Bla Info
Mandal mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 3, Annotasjonsrulle nr 3831-4730 med register, L-5, 1900-1948   Bla Info
Mandal mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 7, Annotasjonsrulle nr 3820-4721 med register, Y-17, 1901-1931   Bla Info
Mandal mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 8, Annotasjonsrulle nr 1-3, hovedrulle nr 1-122, maskinister og fyrbøtere, med register, Y-18, 1883-1948   Bla Info
Farsund mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 3, Annotasjonsrulle nr 3816-5304 med register, M-3, 1894-1948   Bla Info
Riksarkivets diplomsamling, RA-diplom papir, nr. 87, 1585-1586   Bla Info