Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 9302 treff. Her vises de 1000 mest relevante:

Dissenterprotokoll for Den frie apostoliske menighet i Tromsø 1856-1892 Bla Info
• Dødfødte 1856-1862    
• Døde dissentere 1857-1890    
Dissenterprotokoll for Kvæfjord Baptistmenighet 1877-1892 Bla Info
• Fødte barn av dissentere 1877-1891 (søkbar 1876-1891)    
• Døde dissentere 1888-1890    
Dissenterprotokoll for Tromsø Baptistmenighet 1871-1893 Bla Info
• Dødfødte 1874-1892    
• Fødte barn av dissentere 1871-1893    
• Døde dissentere 1871-1893    
Dissenterprotokoll for Vår Frue Katolske Menighet i Tromsø 1890-1902 Bla Info
• Fødte barn av dissentere 1891-1892    
• Viede dissentere 1891-1892    
• Døde dissentere 1891-1892    
Dissenterprotokoll for Hadsel Baptistmenighet 1893-1944 Bla Info
• Dødfødte 1895-1920    
Dissenterprotokoll for Trysil Frimenighet 1892-1920 Bla Info
• Dødfødte 1898-1899    
• Fødte barn av dissentere 1892-1903    
• Døde dissentere 1893-1920    
• Innmeldte dissentere 1892-1895    
• Utmeldte dissentere 1892-1898    
Dissenterprotokoll for Christi Menighet, Fredrikstad 1893-1914 Bla Info
• Fødte og døpte 1893-1912    
• Konfirmerte 1895-1913    
• Viede 1893-1913    
• Døde og begravde 1894-1911    
• Dødfødte 1902-1902 (søkbar 1912-1912)    
• Innmeldte i statskirken 1893-1914 (søkbar 1893-1912)    
• Utmeldte fra statskirken 1893-1914    
Dissenterprotokoll for Tromsø prgj 1856-1882 Bla Info
• Dødfødte 1860-1870    
• Fødte barn av dissentere 1856-1881    
• Viede dissentere 1856-1882    
• Døde dissentere 1857-1882    
Dissenterprotokoll for Tromsø prgj 1907-1917 Bla Info
• Fødte barn av dissentere 1907-1917    
• Viede dissentere 1907-1917    
• Døde dissentere 1907-1918    
Dissenterprotokoll for Den Evangeliske Brødremenighet i Sarpsborg 1909-1917 Bla Info
• Viede dissentere 1910-1917    
• Døde dissentere 1912-1916    
Dissenterprotokoll for Den evangelisk-lutherske frimenighet i Risør 1892-1954 Bla Info
• Dødfødte 1893-1947    
Dissenterprotokoll for Den evangelisk-lutherske frimenighet i Risør 1954-1995 Bla Info
• Dødfødte 1954-1954    
Fødselsregister for Odda prestegjeld, Odda sokn 1916-1925 (1228Q) Bla Info
• Fødte barn av dissentere 1916-1925 (søkbar 1916-1916)    
Fødselsregister for Trondheim prestegjeld, E. C. Dahls Stiftelse sokn 1916-1920 (1601E1) Bla Info
• Fødte og døpte 1916-1920    
Kirkebok for Moss prestegjeld 1952-1958 (0104Q) Bla Info
• Utflyttede 1815-1828    
Kirkebok for Aukra prestegjeld 1871-1883 (1545P) Bla Info
• Viede 1871-1883    
Kirkebok for Aukra prestegjeld 1903-1916 (1545P) Bla Info
• Viede 1903-1916    
Kirkebok for Garnisonsmenigheten prestegjeld 1835-1840 (0301M4) Bla Info
• Fødte og døpte 1835-1840 (søkbar 1820-1828)    
Klokkerbok for Balsfjord prestegjeld, Balsfjord sokn 1906-1920 (1933P) Bla Info
• Fødte og døpte 1906-1920 (søkbar 1910-1920)    
• Viede 1906-1921 (søkbar 1910-1920)    
Klokkerbok for Balsfjord prestegjeld, Balsfjord sokn 1921-1936 (1933P) Bla Info
• Viede 1921-1936 (søkbar 1921-1929)    
• Døde og begravde 1921-1936 (søkbar 1921-1929)    
• Dødfødte 1921-1936 (søkbar 1921-1929)    
Klokkerbok for Lenvik prestegjeld, Hillesøy sokn 1918-1936 (1931P) Bla Info
• Døde og begravde 1916-1936 (søkbar 1916-1935)    
• Døde dissentere 1917-1936    
Klokkerbok for Målselv prestegjeld, Bardu sokn 1913-1941 (1924P) Bla Info
• Fødte og døpte 1913-1941 (søkbar 1920-1920)    
Klokkerbok for Skjervøy prestegjeld, Kvænangen sokn 1906-1941 (1941P) Bla Info
• Døde og begravde 1916-1941 (søkbar 1916-1929)    
• Dødfødte 1908-1933 (søkbar 1908-1916)