Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 364 treff:

Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 18, Hovedrulle B Grimstad nr 1-159, Lillesand nr 1-131 og Kristiansand nr 1-194, I-25, 1885   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 19, Register til hovedrulle B Grimstad, Lillesand og Kristiansand, I-26, 1885-1948   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Utskrivning nr. 9, Utskrivningsregisterrulle Kristiansand, Søgne, Randesund, Tveit, Oddernes, nr K-2, 1860-1910   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 1, Hovedrulle Kristiansand by nr 1-436, rode 1-6, med register, H-3, 1817-1841   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 2, Hovedrulle Kristiansand by nr 429-1055, rode 7-12, med register, H-4, 1817-1840   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 1, Ungdomsrulle Kristiansand by nr 1-3616, H-1, 1824-1851   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 2, Register til ungdomsrulle Kristiansand by nr 1-3616, H-2, 1824-1851   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 7, Annotasjonsrulle nr 3831-6645, I-5, 1898-1920   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 8, Annotasjonsrulle nr 1-1330 med register, I-6, 1915-1948   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 9, Annotasjonsrulle over patenter, I-7, 1900-1942   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 10, Register til annotasjonsrulle over patenter, I-8, 1900-1942   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 11, Vedlegg til annotasjonsrulle over patenter, I-9, 1900-1942   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 7, Hovedrulle nr 3049-3810, I-14, 1883-1940   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 8, Hovedrulle nr 3811-4580, I-15, 1893-1940   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 9, Hovedrulle nr 4581-5382, I-16, 1900-1937   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 10, Hovedrulle nr 5383-6142, I-17, 1927-1946   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 11, Hovedrulle A nr 6143-6489, I-18, 1942-1948   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 12, Hovedrulle B nr 195-603, I-19, 1910-1948   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 13, Hovedrulle B nr 604-898, I-20, 1938-1948   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 14, Register til hovedrulle, patent nr 1-3810, I-21, 1860-1940   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 15, Register til hovedrulle, patent nr 1-5025, I-22, 1860-1940   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 16, Register til annotasjonsr. nr. 4304-6645 og nr. 1-1330, hovedr. nr. 3854-6489 og hovedr   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 17, Register til hovedrulle A og B, I-24, 1947-1948   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 20, Hovedrulle B Mandal nr 3-122, Farsund nr 1-197, Flekkefjord nr 1-144, Sogndal nr 1-9 og   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 21, Register til hovedrulle B Mandal, Farsund, Flekkefjord, Sogndal og Egersund, I-28, 1885   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Ruller sjøvernepliktige nr. 13, Rulle sjøvernepliktige, C-13, 1911-1940   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Mønstringsjournaler avreiste skip nr. 1, På- og avmønstringsjournal, K-3, 1931-1948   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Mønstringsjournaler avreiste skip nr. 9, Mønstringsjournal, X-1, 1884-1896   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Mønstringsjournaler avreiste skip nr. 10, Mønstringsjournal, X-2, 1896-1908   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Mønstringsjournaler avreiste skip nr. 11, Mønstringsjournal, X-3, 1909-1923   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Mønstringsjournaler avreiste skip nr. 12, Mønstringsjournal, X-4, 1924-1930   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Ruller sjøvernepliktige nr. 1, Rulle tjenestegjørende i marinen A, C-1, 1885-1908   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Ruller sjøvernepliktige nr. 2, Rulle tjenestegjørende i marinen B, C-2, 1885-1909   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Ruller sjøvernepliktige nr. 3, Rulle sjøvernepliktige, C-3, 1901   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Ruller sjøvernepliktige nr. 4, Rulle sjøvernepliktige, C-4, 1902   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Ruller sjøvernepliktige nr. 5, Rulle sjøvernepliktige, C-5, 1903   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Ruller sjøvernepliktige nr. 6, Rulle sjøvernepliktige, C-6, 1904   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Ruller sjøvernepliktige nr. 7, Rulle sjøvernepliktige, C-7, 1905   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Ruller sjøvernepliktige nr. 8, Rulle sjøvernepliktige, C-8, 1906   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Ruller sjøvernepliktige nr. 9, Rulle sjøvernepliktige, C-9, 1907   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Ruller sjøvernepliktige nr. 10, Rulle sjøvernepliktige, C-10, 1908   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Ruller sjøvernepliktige nr. 11, Rulle sjøvernepliktige, C-11, 1909   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Ruller sjøvernepliktige nr. 12, Rulle sjøvernepliktige, C-12, 1910   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 5, Annotasjonsrulle nr 1-1920 med register, I-3, 1870-1880   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 6, Annotasjonsrulle nr 1921-3830 med register, I-4, 1880-1917   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedrulle med registre nr. 3, Hovedrulle nr 1-762, I-10, 1860-1911   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 4, Annotasjonsrulle nr 1-507b med register, I-2, 1860-1865   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Annotasjonsruller nr. 3, Annotasjonsrulle utenbys, I-1, 1834-1855   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 4, Hovedrulle nr 763-1521, I-11, 1868-1915   Bla Info
Kristiansand mønstringskrets, Hovedruller med registre nr. 5, Hovedrulle nr 1521-2283, I-12, 1868-1915   Bla Info