Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 130 treff:

Oslo mønstringskontor, Mønstringsjournal nr. 1, 1845-1852   Bla Info
Son mønstringskontor, Mønstringsjournaler nr. 1: Mønstringsjournal, 1892-1911   Bla Info
Moss mønstringskontor, Mønstringsjournaler nr. 1: 1890-1938   Bla Info
Halden mønstringskontor, Mønstringsjournal nr. 1, 1878-1894   Bla Info
Halden mønstringskontor, Mønstringsjournal nr. 2, 1894-1911   Bla Info
Fredrikstad mønstringskontor, Mønstringsjournal nr. 1, 1895-1906   Bla Info
Fredrikstad mønstringskontor, Mønstringsjournal nr. 2, 1906-1918   Bla Info
Fredrikstad mønstringskontor, Mønstringsjournal nr. 3, 1918-1939   Bla Info
Oslo mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 1, 1866-1881, patent nr. 1-1924   Bla Info
Oslo mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 2, 1873-1893, patent nr. 1925-5197   Bla Info
Oslo mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 3, 1887-1902, patent nr. 5198-7595   Bla Info
Oslo mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 4, 1897-1908, patent nr. 7601-10091   Bla Info
Oslo mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 5, 1866-1888, patent nr. 1-347   Bla Info
Oslo mønstringskontor, Hovedrulle nr. 1, 1819   Bla Info
Oslo mønstringskontor, Hovedrulle nr. 2, 1864, patent nr. 1001-1295   Bla Info
Oslo mønstringskontor, Hovedrulle nr. 3, 1868-1885, patent nr. 1-1058   Bla Info
Oslo mønstringskontor, Hovedrulle nr. 4, 1868-1873, patent nr. 1059-1544   Bla Info
Oslo mønstringskontor, Hovedrulle nr. 5, 1873-1882, patent nr. 1545-2026   Bla Info
Oslo mønstringskontor, Maskinist- og fyrbøterrulle nr. 2, 1883-1902, patent nr. 1-168   Bla Info
Oslo mønstringskontor, Skipper- og styrmannsrulle nr. 1, 1860-1868, patent nr. 1-490   Bla Info
Oslo mønstringskontor, Utskrivningsregisterrulle nr. 1, 1860   Bla Info
Oslo sjømannskontor, Register til ruller nr. 3, 1891-1948   Bla Info
Halden mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 1, 1860-1868, patent nr. 1-445, 501-554, 601-754   Bla Info
Halden mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 2, 1868-1875, patent nr. 1-969   Bla Info
Halden mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 3, 1875-1910, patent nr. 966-2139   Bla Info
Halden mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 4, 1868-1875, patent nr. 1-965   Bla Info
Halden mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 5, 1875-1910, patent nr. 966-2139   Bla Info
Fredrikstad mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 1, 1860-1868, patent nr. 1-372, 401-592, 701-897, 951-962, 1100-1112   Bla Info
Fredrikstad mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 2, 1868-1885, patent nr. 1-1445   Bla Info
Fredrikstad mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 4, 1885-1893, patent nr. 1446-2890   Bla Info
Fredrikstad mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 6, 1889-1903, patent nr. 2389-4335   Bla Info
Fredrikstad mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 7, 1903-1916, patent nr. 4336-6070   Bla Info
Fredrikstad mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 3, 1868-1885, patent nr. 1-1449   Bla Info
Fredrikstad mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 5, 1884-1899, patent nr. 1450-4000   Bla Info
Fredrikstad mønstringskontor, Annotasjonsrulle nr. 8, 1898-1916, patent nr. 4001-6069   Bla Info
Sarpsborg mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 1: Patent nr. 1-195, 1860-1868   Bla Info
Sarpsborg mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 2: Patent nr. 1-195, 1860-1868   Bla Info
Sarpsborg mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 3: Patent nr. 1-365, 1868-1881   Bla Info
Sarpsborg mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 4: Patent nr. 1-364, 1868-1881   Bla Info
Sarpsborg mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 5: Patent nr. 365-882, 1881-1913   Bla Info
Moss mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 1: 1860-1868   Bla Info
Moss mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 2: 1868-1892   Bla Info
Moss mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 3: 1890-1913   Bla Info
Moss mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 4: 1868-1891   Bla Info
Son mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 1: Annotasjonsrulle, patent nr. 1-172, 1860-1868   Bla Info
Son mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 2: Annotasjonsrulle, patent nr. 1-363, 1867-1883   Bla Info
Son mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 3: Annotasjonsrulle, patent nr. 364-635, 1883-1911   Bla Info
Son mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 4: Annotasjonsrulle, patent nr. 1-364, 1867-1883   Bla Info
Son mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 5: Annotasjonsrulle, patent nr. 365-633, 1885-1911   Bla Info
Drøbak mønstringskontor, Yngre ruller, Annotasjonsruller nr. 1: Annotasjonsrulle, patent nr. 1-134, 201-273, 1860   Bla Info