Søkeside Digitalarkivet

Bruk fritekst over til å søke etter kilder og menyene under til å lage et kildeutvalg. Kombiner metodene eller bruk dem hver for seg.

Fra Til

Kildekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt gav 86 treff:

Stavanger sjømannskontor, Diverse rulle nr. 1, 1880   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Register til ruller nr. 1, patent nr. 1-8904   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Register til ruller nr. 2, patentnr. 1-1761   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Register til ruller nr. 4   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Register til ruller nr. 5   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 1, 1860-1863, patentnr. 1-720 (del 1)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 2, 1863, patentnr. 721-1450 (del 2)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 3, 1863, patentnr. 1451-2270   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 4, 1869-1880, patentnr. 1-792 (del 1)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 5, 1869-1880, patentnr. 793-1606 (del 2)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 6, 1869-1880, patentnr. 1607-2402 (del 3)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 7, 1869-1880, patentnr. 2403-3604   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 8, 1873, patentnr. 3605-4804   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 9, 1879-1887, patentnr. 4805-6006   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 10, 1887-1896, patentnr. 6007-6606 (del 1)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 11, 1887-1896, patentnr. 6607-7206 (del 2)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 12, 1894-1904, patentnr. 7207-8158   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 13, 1921-1947, patentnr. 1-1495 (del 1 til 1933)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 14, 1921-1947, patentnr. 1496-2990 (del 2 fra 1933)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 15, 1947, patentnr. 2991-3582   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 16, 1869, patentnr. 1-1202 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 17, 1869, patentnr. 1203-2402 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 18, 1869, patentnr. 2402-3602 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 19, 1875, patentnr. 3603-4803 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 20, 1879, patentnr. 4803-6004 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 21, 1887, patentnr. 6005-7204 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 22, 1894, patentnr. 7205-8160 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 26, 1904, patentnr. 8159-8904   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 24, 1947, patentnr. 2991-3590 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Hovedrulle nr. 25, 1921-1947   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Skipper- og styrmannsrulle nr. 1, 1860, patentnr. 1-518   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Skipper- og styrmannsrulle nr. 2, 1862, patentnr. 519-850   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Maskinist- og fyrbøterrulle nr. 1, 1884, patentnr. 1-58/1-194   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Maskinist- og fyrbøterrulle nr. 2, 1893-1922, patentnr. 195-781   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Maskinist- og fyrbøterrulle nr. 3, 1921, patentnr. 1-459   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Maskinist- og fyrbøterrulle nr. 4, patentnr. 1-460 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Maskinist- og fyrbøterrulle nr. 5, 1894, patentnr. 195-781 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Annotasjonsrulle nr. 1, 1860-1864, patentnr. 1-597 (del 1)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Annotasjonsrulle nr. 2, 1860-1864, patentnr. 595-1143 (del 2)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Annotasjonsrulle nr. 3, 1866, patentnr. 1144-1761   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Annotasjonsrulle nr. 4, 1869-1900, patentnr. 1-1785 (del 1)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Annotasjonsrulle nr. 5, 1872-1900, patentnr. 1786-3585 (del 2)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Annotasjonsrulle nr. 6, 1878-1900, patentnr. 3586-5505   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Annotasjonsrulle nr. 7, 1887-1900, patentnr. 5506-7180   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Annotasjonsrulle nr. 8, 1869-1900, patentnr. 1-1805 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Annotasjonsrulle nr. 9, 1872-1900, patentnr. 1805-3605 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Annotasjonsrulle nr. 10, 1878-1900, patentnr. 3605-5225 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Annotasjonsrulle nr. 11, 1887-1900, patentnr. 5225-7180 (dublett)   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Mønstringsjournal nr. 1, 1863-1870   Bla Info
Stavanger sjømannskontor, Mønstringsjournal nr. 2, 1870-1876   Bla Info