Søkeside Digitalarkivet

Eiker Prestearkiv, Korrespondanse og journaler for Sognepresten 1739-1754

DokumentasjonLenker

Om kildenDA-ID: 100015 ASTA-ID: no-a1450-04000000283723
ASTA-referanse: SAKO/A-2/A/Aa/L0001 Gammel arkivsignatur:
Protokollnr.: Arkiv: Eiker sokneprestkontor
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg Kildekategori: Kirkebøker
Underkategori: DIVR Tema:
Geografisk ID: Geografisk område: Eiker
Områdenavn i kilden: Overområde i kilden:
Fylke/sogn i 1947: Buskerud Kommune/herred i 1947: Nedre Eiker, Øvre Eiker
Dagens kommune/herred: Sted:
Startår: 05.01.1739 Sluttår: 04.10.1754
Levert til Arkivverket: ja
Merknader:


Om listene i kirkebokaKonfirmerteStartår: Sluttår:
Antall poster: Merknader: Listen er hentet fra sogneprestens korrespondanser/journaler og den avskriften han gjorde av kirkebokens konfirmasjonsliste.


Om søkbar versjonKonfirmerteStartår: 1739 Sluttår: 1746
Fulltranskribert/Register: ftr Grunnlag for transkripsjon:
Kilderegistreringsprogram: Transkribert av: Jan Engedahl
Transkriberingsdato: Korrekturlest av:
Kvalitetssikret av: Kvalitetssikringsdato:
Prosessert: Bidragsyter:
Lisens: Plassering: DP
Først publisert: 2006-05-26 Sist publisert: 2013-09-19
Fildato: 2013-09-19 Statusdato:
Status: Antall poster:
Publisert: Ja
Merknader: Databasen dekker hele Eiker, som i 1885 ble delt i Nedre Eiker og Øvre Eiker. Kirkebøkene for Eiker mangler konfirmanter i flere tiår. Heldigvis så er konfirmantene for noe av denne perioden innført i sogneprestens korrespondanse Journal. Det som gjør denne basen ”ekstra verdifull” er et Eiker ministralbok 3 1724-1753 er noe mangelfull de første årene. I tillegg til at sider mangler så er noen sider satt inn i feil rekkefølge. Når det gjelder selve databasen vil jeg nevne at i april 1744 er det plass til å føre inn ca 30 personer mer en det som er gjort. Om det er noen som er uteglemt, eller plassen er satt av til andre ting har jeg ikke utredet. Noen dateringer er mangelfulle eller mangler, her kan riktige datoer sannsyneliggjøres. Dette er nevnt i merknadsfeltet for hver enkelt post. Forkortelser er ikke oppløst. En ofte brukt forkortelse av skriveren vil jeg nevne "t:" Dette er en forkortelse for "tienende". Original befinner seg i SAKO (Statsarkivet på Kongsberg) Eiker Prestearkiv, Korrespondanse Journaler Rekke I Sognepresten Nr 1 05.01.1739-04.10.1754.