Søkeside Digitalarkivet

Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave

Dokumentasjon



Lenker





Om kilden



DA-ID: 100098 ASTA-ID:
ASTA-referanse: Gammel arkivsignatur:
Protokollnr.: Arkiv:
Oppbevaringssted: Kildekategori: Emigrantmateriale
Underkategori: EMIP Tema: Emigrasjon og flytting
Geografisk ID: Geografisk område:
Områdenavn i kilden: Overområde i kilden:
Fylke/sogn i 1947: Oslo Kommune/herred i 1947: Oslo
Dagens kommune/herred: Sted:
Startår: 1871 Sluttår: 1930
Levert til Arkivverket: ja
Merknader:


Om søkbar versjon



Startår: 1871 Sluttår: 1930
Fulltranskribert/Register: ftr Grunnlag for transkripsjon:
Kilderegistreringsprogram: Transkribert av:
Transkriberingsdato: Korrekturlest av:
Kvalitetssikret av: Kvalitetssikringsdato:
Prosessert: Bidragsyter:
Lisens: Knyttet til: DA
Først publisert: 2000-04-26 Sist publisert: 2014-05-28
Fildato: 2013-12-20 Statusdato:
Status: Antall poster:
Publisert: Ja
Merknader: