Søkjeside Digitalarkivet

Nytt fritekst over til å søkja etter kjelder og menyane under til å laga eit kjeldeutval. Kombiner metodane eller nytt dei kvar for seg.

Frå Til

Kjeldekategori

Geografi

Form

Organ

Tema

Treffliste

Søket ditt genererte 105293 treff. Dei 1000 mest relevante er lista her:

Branntakstprotokoll 1901-1902 for Ålesund   Bla Info
Branntakstprotokoll 1902-1905 for Ålesund   Bla Info
Branntakstprotokoll 1905-1907 for Ålesund   Bla Info
Branntakstprotokoll 1907-1914 for Ålesund   Bla Info
Takst over brannskadde eiendommer etter bybrannen i Ålesund 1904, 1904-1906   Bla Info
Håndbok for Riksarkivet 1974-1977   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1920-1922   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1922-1924   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1924-1927   Bla Info
Lensmannen i Askvoll, Branntrygding nr. 012.1, 1875-1942   Info
Lensmannen i Askvoll, Branntrygding nr. 012.2, 1942-1952   Info
Lensmannen i Askvoll, Branntrygding nr. 012.3, 1952-1956   Info
Lensmannen i Askvoll, Branntrygding nr. 012.4, 1895-1932   Info
Lensmannen i Askvoll, Branntrygding nr. 012.5, 1940-1949   Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1927-1930   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1930-1931   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1931-1933   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1933-1934   Bla Info
Lensmannen i Askvoll, Branntrygding nr. 012.6, 1950-1955   Info
Lensmannen i Aurland, Branntrygding nr. 012.1, 1846-1872   Info
Lensmannen i Aurland, Branntrygding nr. 012.2, 1873-1917   Info
Lensmannen i Aurland, Branntrygding nr. 012.3, 1917-1944   Info
Lensmannen i Aurland, Branntrygding nr. 012.4, 1895-1911   Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1934-1934   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1934-1935   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1935-1936   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1935-1936   Bla Info
Lensmannen i Aurland, Branntrygding nr. 012.5, 1909-1916   Info
Lensmannen i Aurland, Branntrygding nr. 012.6, 1916-1922   Info
Lensmannen i Aurland, Branntrygding nr. 012.7, 1922-1933   Info
Lensmannen i Balestrand, Branntrygding nr. 012.1, 1866-1921   Info
Lensmannen i Balestrand, Branntrygding nr. 012.2, 1920-1955   Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1937-1937   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1937-1938   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1938-1939   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1939-1939   Bla Info
Lensmannen i Balestrand, Branntrygding nr. 012.3, 1920-1955   Info
Lensmannen i Borgund, Branntrygding nr. 012.1, 1866-1928   Info
Lensmannen i Borgund, Branntrygding nr. 012.2, 1929-1933   Info
Lensmannen i Borgund, Branntrygding nr. 012.3, 1903-1937   Info
Lensmannen i Borgund, Branntrygding nr. 012.4, 1937-1953   Info
Lensmannen i Bremanger, Branntrygding nr. 012.1, 1846-1878   Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1939-1940   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1940-1940   Bla Info
Vigselsbok (borgerlig) for Bergen byfogd 1940-1941   Bla Info
Lensmannen i Bremanger, Branntrygding nr. 012.2, 1879-1947   Info
Lensmannen i Bremanger, Branntrygding nr. 012.3, 1947-1949   Info
Lensmannen i Bremanger, Branntrygding nr. 012.4, 1949-1952   Info
Lensmannen i Bremanger, Branntrygding nr. 012.5, 1951-1954   Info
Lensmannen i Bremanger, Branntrygding nr. 012.6, 1954-1955   Info