Søkjeside Digitalarkivet

Folketelling 1865 for 0720P Stokke prestegjeld
Fattigbolig

Nyttig tips!

Klikk på lenkene (dei blå tala) i venstre kolonne for å sjå alle detaljer om ein person, eit husvære, ein bustad eller ein tellekrets.


 
ID: bf01038117004132 Tal personar til stades:
Bustadnummer: 0010 Tal heimehøyrande personar:
Matr.nr/Gnr: Tal hushald:
Løpenr/Bnr: Tal personsetlar:
Sidebygningar med nattopphald?: Tal slike bygningar: 1
Kva for slike bygningar: Tal personar i fjøs:
Jordbruksspørsmål: Tal personar i stall:
3. sidebygning: Tal personar i 3. sidebygning:
4. sidebygning: Tal personar i 4. sidebygning:
Skanna bilde:
Merknader:

Vis fleire felt


Bebuarar


P.nr. H.nr. Namn Alder/født Fødestad Familiestilling Sivilstand Yrke Bustatus
001 01 Hans Larsen 52 Grue Pr. g Lægdslem
002 01 Karen O. Andersdatter 46 Stokke Pr. Hans Kone g
003 01 Kristian Hansen 18 Annebo Pr. Deres Søn ug
004 01 Mathias Hansen 10 Stokke Pr. Deres Søn ug
005 02 Ole Andersen 79 Sandsvær Pr. g Lægdslem
006 02 Mari Henriksdatter 80 Nøtterø Pr. Hans Kone g
007 03 Lars Ørvald 55 Sverige g Lægdslem
008 03 Karen A. Pedersdatter 30 Stokke Pr. Hans Kone g
009 03 Marie U.?? Larsdatter 9 Stokke Pr. Deres Datter ug
010 03 Karl F. Larsen 7 Stokke Pr. Deres Søn ug
011 03 Johan L. Larsen 3 Stokke Pr. Deres Søn ug
012 03 Peder E. Larsen 1 Stokke Pr. Deres Søn ug

Tellingskrets


K.nr. Namn på tellekrinsen Sokn Prestegjeld Herad / by Merknader
006 Søndre og østre Borge Skeed Stokke 2 kredse

Kildeinformasjon


Folketelling 1865 for 0720P Stokke prestegjeld

ID: 38117

Asta: RA/S-2231

Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold

Oppbevaringsstad: Riksarkivet

Les meir

Om søkbar versjon


Periode: 1865-1865

Fullregistrert/Register: ftr

Korrekturnivå:

Knytta til: DA

Sist publisert: 2012-05-14

Les meir