Søkjeside Digitalarkivet

Folketelling 1900 for 1106 Haugesund kjøpstad
Kjølv Larsen Egeland

Nyttig tips!

Klikk på lenkene (dei blå tala) i venstre kolonne for å sjå alle detaljer om ein person, eit husvære, ein bustad eller ein tellekrets.


 
ID: pf01037255004231 Kjønn: m
Rolle: Alder:
Hushaldnummer: 03 Fødselsdato: 1857
Personnummer: 001 Fødestad: Moster sogn Finaas SB
Familiestilling: hf Bustatus: f
Sivilstand: g Sedvanleg bustad:
Yrke: Styremand Sannsynleg opphaldstad: Kønigsberg
Arbeidslaus: Bygning for nattopphald:
Trussamfunn: Statsborgarskap:
Sjukdomstilstand: Etnisitet / fars etnisitet:
Sjukdomslengd: Mors etnisitet:
Yrke til forsørgjar: Språk:
Slektskap med ektemann: Etasje:
Skanna bilde: Skule:
Tilflytta: Hjemstavnskommune:
Adresse ved forrige teljing: Stad ved forrige teljing:
Flytta frå adresse: Flytta frå stad:
Merknader:

Vis fleire felt


Hushaldmedlem


P.nr. H.nr. Namn Alder/født Fødestad Familiestilling Sivilstand Yrke Bustatus
001 03 Kjølv Larsen Egeland 1857 Moster sogn Finaas SB hf g Styremand f
002 03 Gurine Egeland 1860 Skaares sogn Sta hm g Husgjerning b
003 03 Lauritz Martin Egeland 1888 Haugesund s ug b
004 03 Olaf Egeland 1897 Haugesund s b
005 03 Signy Egeland 21.06.1899 Haugesund d b

Husvære


L.nr. Plassering Etasje Husleige Personar til stades Heimehøyrande personar
03 Forhus 2den

Bustad (bygard/hus/tomt)


B.nr. Namn Bydel Gardnr. Hustype Tal personlister Personar til stades Heimehøyrande personar
0029 Sørhauggade 104 Almindeligt Vaaningshus

Tellekrins


K.nr. Namn på tellekrinsen Sokn Prestegjeld Herad / by Merknader
014 Haugesund kjøpstad

Kildeinformasjon


Folketelling 1900 for 1106 Haugesund kjøpstad

ID: 37255

Les meir

Om søkbar versjon


Periode: 1900-1900

Fullregistrert/Register: ftr

Korrekturnivå:

Knytta til: DA

Sist publisert: 2015-11-03

Les meir