Søkjeside Digitalarkivet

Folketelling 1865 for 0132L Fredrikstad prestegjeld, Glemmen sokn
Syver H. Andreasen

Nyttig tips!

Klikk på lenkene (dei blå tala) i venstre kolonne for å sjå alle detaljer om ein person, eit husvære, ein bustad eller ein tellekrets.


 
ID: pf01037998002893 Kjønn: m
Rolle: Alder: 3
Hushaldnummer: 02 Fødselsdato: 1863 (berekna)
Personnummer: 009 Fødestad: Fredriksstad
Familiestilling: deres Søn Bustatus:
Sivilstand: ug Sedvanleg bustad:
Yrke: Sannsynleg opphaldstad:
Arbeidslaus: Bygning for nattopphald:
Trussamfunn: Statsborgarskap:
Sjukdomstilstand: Etnisitet / fars etnisitet:
Sjukdomslengd: Mors etnisitet:
Yrke til forsørgjar: Språk:
Slektskap med ektemann: Etasje:
Skanna bilde: Skule:
Tilflytta: Hjemstavnskommune:
Adresse ved forrige teljing: Stad ved forrige teljing:
Flytta frå adresse: Flytta frå stad:
Merknader:

Vis fleire felt


Hushaldmedlem


P.nr. H.nr. Namn Alder/født Fødestad Familiestilling Sivilstand Yrke Bustatus
001 01 Lars Thorersen 40 Eidsberg Prgj. Husfader g Sorteserer
002 01 Hellene Elingsdatter 41 Tune Prgj. hans Kone g
003 01 Hartvig E. Karlsen 12 Sverige deres Søn ug
004 02 Andreas Andersen 48 Skibtvet Prgj. Husfader g Skibber
005 02 Anne Syversdatter 36 Tune Prgj. hans Kone g
006 02 Anton Andreasen 13 Borge Prgj. deres Søn ug
007 02 Antonette M. Andreasdatter 7 Borge Prgj. deres Datter ug
008 02 Kristian Andreasen 5 Borge Prgj. deres Søn ug
009 02 Syver H. Andreasen 3 Fredriksstad deres Søn ug

Bustad (bygard/hus/tomt)


B.nr. Bustadnamn Matr.nr/Gnr Løpenr/Bnr Tal hushald Personar til stades Heimehøyrande personar
0115 Nygaard* 2 9

Tellekrins


K.nr. Namn på tellekrinsen Sokn Prestegjeld Herad / by Merknader
003 Nygaard Glemminge Frederiksstad Samtlige Huusholdninger paa denne Liste høre til den Deel af Sognet, der tillægges Kjøbstaden med Undtagelse af 1 paa Side 18, hvorved er gjordt Anmerkning

Kildeinformasjon


Folketelling 1865 for 0132L Fredrikstad prestegjeld, Glemmen sokn

ID: 37998

Asta: RA/S-2231

Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold

Oppbevaringsstad: Riksarkivet

Les meir

Om søkbar versjon


Periode: 1865-1865

Fullregistrert/Register: ftr

Korrekturnivå:

Knytta til: DA

Sist publisert: 2012-05-14

Les meir