Søkjeside Digitalarkivet

Folketelling 1865 for 0540P Sør-Aurdal prestegjeld
Ole Andersen

Nyttig tips!

Klikk på lenkene (dei blå tala) i venstre kolonne for å sjå alle detaljer om ein person, eit husvære, ein bustad eller ein tellekrets.


 
ID: pf01038073006717 Kjønn: m
Rolle: Alder: 58
Hushaldnummer: 01 Fødselsdato: 1808 (berekna)
Personnummer: 001 Fødestad: Søndre Aurdals Prgj.
Familiestilling: Husfader Bustatus:
Sivilstand: g Sedvanleg bustad:
Yrke: Husmand med Jord Sannsynleg opphaldstad:
Arbeidslaus: Bygning for nattopphald:
Trussamfunn: Statsborgarskap:
Sjukdomstilstand: Etnisitet / fars etnisitet:
Sjukdomslengd: Mors etnisitet:
Yrke til forsørgjar: Språk:
Slektskap med ektemann: Etasje:
Skanna bilde: Skule:
Tilflytta: Hjemstavnskommune:
Adresse ved forrige teljing: Stad ved forrige teljing:
Flytta frå adresse: Flytta frå stad:
Merknader:

Vis fleire felt


Hushaldmedlem


P.nr. H.nr. Namn Alder/født Fødestad Familiestilling Sivilstand Yrke Bustatus
001 01 Ole Andersen 58 Søndre Aurdals Prgj. Husfader g Husmand med Jord
002 01 Helena Andersdatter 52 Søndre Aurdals Prgj. hans Kone g
003 01 Andrea Olsdatter 20 Søndre Aurdals Prgj. deres Datter ug
004 01 Ole Olsen 16 Søndre Aurdals Prgj. deres Søn ug
005 01 Anders Olsen 12 Søndre Aurdals Prgj. deres Søn ug
006 01 Knud Olsen 12 Søndre Aurdals Prgj. deres Søn ug
007 02 Anne Olsdatter 27 Søndre Aurdals Prgj. deres Datter ug forhen Tjenestepige, nu Spinderske

Bustad (bygard/hus/tomt)


B.nr. Bustadnamn Matr.nr/Gnr Løpenr/Bnr Tal hushald Personar til stades Heimehøyrande personar
0126 Brosveen 2 7

Tellekrins


K.nr. Namn på tellekrinsen Sokn Prestegjeld Herad / by Merknader
009 Nordre Bruflat Bruflat Søndre Aurdal

Kildeinformasjon


Folketelling 1865 for 0540P Sør-Aurdal prestegjeld

ID: 38073

Asta: RA/S-2231

Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold

Oppbevaringsstad: Riksarkivet

Les meir

Om søkbar versjon


Periode: 1865-1865

Fullregistrert/Register: ftr

Korrekturnivå:

Knytta til: DA

Sist publisert: 2012-05-14

Les meir