Søkjeside Digitalarkivet

Folketelling 1865 for 0540P Sør-Aurdal prestegjeld
Hans Andreassen

Nyttig tips!

Klikk på lenkene (dei blå tala) i venstre kolonne for å sjå alle detaljer om ein person, eit husvære, ein bustad eller ein tellekrets.


 
ID: pf01038073008100 Kjønn: m
Rolle: Alder: 36
Hushaldnummer: 01 Fødselsdato: 1830 (berekna)
Personnummer: 001 Fødestad: Søndre-Aurdal
Familiestilling: Husfader Bustatus:
Sivilstand: g Sedvanleg bustad:
Yrke: Gaardbruger og Selveier Sannsynleg opphaldstad:
Arbeidslaus: Bygning for nattopphald:
Trussamfunn: Statsborgarskap:
Sjukdomstilstand: Etnisitet / fars etnisitet:
Sjukdomslengd: Mors etnisitet:
Yrke til forsørgjar: Språk:
Slektskap med ektemann: Etasje:
Skanna bilde: Skule:
Tilflytta: Hjemstavnskommune:
Adresse ved forrige teljing: Stad ved forrige teljing:
Flytta frå adresse: Flytta frå stad:
Merknader:

Vis fleire felt


Hushaldmedlem


P.nr. H.nr. Namn Alder/født Fødestad Familiestilling Sivilstand Yrke Bustatus
001 01 Hans Andreassen 36 Søndre-Aurdal Husfader g Gaardbruger og Selveier
002 01 Marit Olsdatter 32 Søndre-Aurdal hans Kone g
003 01 Andreas Hanssen 5 Søndre-Aurdal deres Søn ug
004 01 Marit Hansdatter 3 Søndre-Aurdal deres Datter ug
005 01 Helene Hansdatter 1 Søndre-Aurdal deres Datter ug
006 01 Inger Syversdatter 13 Søndre-Aurdal ug Tjenestepige

Bustad (bygard/hus/tomt)


B.nr. Bustadnamn Matr.nr/Gnr Løpenr/Bnr Tal hushald Personar til stades Heimehøyrande personar
0091 Fjeld mitre 708 1 6

Tellekrins


K.nr. Namn på tellekrinsen Sokn Prestegjeld Herad / by Merknader
011 Søndre Bruflat Bruflat Søndre Aurdal

Kildeinformasjon


Folketelling 1865 for 0540P Sør-Aurdal prestegjeld

ID: 38073

Asta: RA/S-2231

Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold

Oppbevaringsstad: Riksarkivet

Les meir

Om søkbar versjon


Periode: 1865-1865

Fullregistrert/Register: ftr

Korrekturnivå:

Knytta til: DA

Sist publisert: 2012-05-14

Les meir