Søkjeside Digitalarkivet

Folketelling 1865 for 0720P Stokke prestegjeld
Mari Henriksdatter

Nyttig tips!

Klikk på lenkene (dei blå tala) i venstre kolonne for å sjå alle detaljer om ein person, eit husvære, ein bustad eller ein tellekrets.


 
ID: pf01038117004138 Kjønn: k
Rolle: Alder: 80
Hushaldnummer: 02 Fødselsdato: 1786 (berekna)
Personnummer: 006 Fødestad: Nøtterø Pr.
Familiestilling: Hans Kone Bustatus:
Sivilstand: g Sedvanleg bustad:
Yrke: Sannsynleg opphaldstad:
Arbeidslaus: Bygning for nattopphald:
Trussamfunn: Statsborgarskap:
Sjukdomstilstand: Etnisitet / fars etnisitet:
Sjukdomslengd: Mors etnisitet:
Yrke til forsørgjar: Språk:
Slektskap med ektemann: Etasje:
Skanna bilde: Skule:
Tilflytta: Hjemstavnskommune:
Adresse ved forrige teljing: Stad ved forrige teljing:
Flytta frå adresse: Flytta frå stad:
Merknader:

Vis fleire felt


Hushaldmedlem


P.nr. H.nr. Namn Alder/født Fødestad Familiestilling Sivilstand Yrke Bustatus
001 01 Hans Larsen 52 Grue Pr. g Lægdslem
002 01 Karen O. Andersdatter 46 Stokke Pr. Hans Kone g
003 01 Kristian Hansen 18 Annebo Pr. Deres Søn ug
004 01 Mathias Hansen 10 Stokke Pr. Deres Søn ug
005 02 Ole Andersen 79 Sandsvær Pr. g Lægdslem
006 02 Mari Henriksdatter 80 Nøtterø Pr. Hans Kone g
007 03 Lars Ørvald 55 Sverige g Lægdslem
008 03 Karen A. Pedersdatter 30 Stokke Pr. Hans Kone g
009 03 Marie U.?? Larsdatter 9 Stokke Pr. Deres Datter ug
010 03 Karl F. Larsen 7 Stokke Pr. Deres Søn ug
011 03 Johan L. Larsen 3 Stokke Pr. Deres Søn ug
012 03 Peder E. Larsen 1 Stokke Pr. Deres Søn ug

Bustad (bygard/hus/tomt)


B.nr. Bustadnamn Matr.nr/Gnr Løpenr/Bnr Tal hushald Personar til stades Heimehøyrande personar
0010 Fattigbolig

Tellekrins


K.nr. Namn på tellekrinsen Sokn Prestegjeld Herad / by Merknader
006 Søndre og østre Borge Skeed Stokke 2 kredse

Kildeinformasjon


Folketelling 1865 for 0720P Stokke prestegjeld

ID: 38117

Asta: RA/S-2231

Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold

Oppbevaringsstad: Riksarkivet

Les meir

Om søkbar versjon


Periode: 1865-1865

Fullregistrert/Register: ftr

Korrekturnivå:

Knytta til: DA

Sist publisert: 2012-05-14

Les meir