Søkjeside Digitalarkivet

Folketelling 1865 for 0720P Stokke prestegjeld
Tellekrins

Nyttig tips!

Klikk på lenkene (dei blå tala) i venstre kolonne for å sjå alle detaljer om ein person, eit husvære, ein bustad eller ein tellekrets.


 
ID: tf01038117004066 Sokn: Skeed
Krinsnummer: 006 Prestegjeld: Stokke
Krinsnamn: Søndre og østre Borge Herad / by:
Merknader: 2 kredse


Bustader (gard/bruk/hus)


B.nr. Bustadnamn Matr.nr/Gnr Løpenr/Bnr Tal hushald Personar til stades Heimehøyrande personar
0001 Ragnildrød 71 189b
0002 Ragnildrød 71 189a
0003 Ragnildrød 71 189c
0004 Praten 105 262c
0005 Praten 105 262b
0006 Steen Vøhlen 82, 83 205, 207
0007 Steen Vøhlen*
0008 Steen Vøhlen*
0009 Sundby 72 190b
0010 Fattigbolig
0011 Sundby 72 190a
0012 Sundby Østreborge 72, 86 190c, 217
0013 Sundby Østreborge*
0014 Langelo 73 192
0015 Ramsum 75 195a
0016 Ramsumeiet
0017 Ramsumeiet
0018 Ramsum 75 194a
0019 Skarpeborge 102 250
0020 Skarpeborge 102
0021 Kalkin 102 252
0022 Kalkin 97 235b
0023 Kalkin 97 235a
0024 Kalkin 97 236
0025 Skarpeborge 102 253a
0026 Skarpeborge 102 253b
0027 Skarpeborge 102 249, 253b
0028 Sandløkken
0029 Skarpeborge 102 251
0030 Balsborge 103 254a
0031 Sarønningen
0032 Balsborge 103 256c, 256ab, 254ba
0033 Skovløkken
0034 Balsborge 103 256a
0035 Balsborge 103 255b, 256
0036 Balsborge 103 255aa
0037 Balsborge 103 255ab
0038 Søndreborge 104 259b, 261a
0039 Søndreborge 104
0040 Søndreborge 104
0041 Søndreborge 104 257
0042 Søndreborge 104 260, 259
0043 Søndreborge
0044 Søndreborge 104 258
0045 Gjennestad østre 105 262
0046 Gjennestad østre 105 262
0047 Gjennestad østre 105
0048 Gjennestad østre 105
0049 Gjennestad østre 105
0050 Gjennestad østre 105
0051 Gjennestad østre 105 263
0052 Gjennestad østre
0053 Gjennestad østre
0054 Gjennestad østre
0055 Gjennestad østre
0056 Gjennestad vestre 106 266
0057 Gjennestad vestre 106 265
0058 Fattigbolig
0059 Gjennestad 106 264b
0060 Gjennestad 106 264c
0061 Gjennestad 106 264a
0062 Ekeskaug 74 193
0063 Kongsten 76 197
0064 Kongsten 76 196
0065 Gryttingen 77 199ba
0066 Gryttingen 77 198
0067 Gryttingen 77
0068 Gryttingen 77 199ebc
0069 Buer Ramsum 79, 75 201, 194b m.
0070 Buer 78 200
0071 Steen nedre 82 206
0072 Reensgaden Lund 80, 81, 81 202, 203, 204
0073 Reensgaden Lund*
0074 Lundsrønningen
0075 Vøhlen 83 208
0076 Brændserød 84 210, 212
0077 Brændserød*
0078 Brændserød 84 209
0079 Brændserød 84
0080 Brændserød 84 211b
0081 Brændserød 84 211a
0082 Brændserød 84
0083 Brændserød 84
0084 Østreborge 86 216
0085 Østreborge 86 217a
0086 Tutenborge 87 219
0087 Mellemborge 88 223
0088 Vestreborge 89 224
0089 Vestreborge 89 225a
0090 Mellemborge 88 220
0091 Oserød 85 214a
0092 Oserød, Østreborge 85, 86 213, 218
0093 Oserød 85 214b, 215ab
0094 Holmene 90 226a
0095 Holmene*
0096 Holmene 90 226b
0097 Aamot øvre 92 228a
0098 Aamot øvre 92 229b
0099 Aamot øvre 92 228a
0100 Aamot øvre 92
0101 Aamot øvre 92 228b
0102 Aamot øvre*
0103 Aamot nedre 91 227
0104 Gudbrandsrød 93 230
0105 Deiborg 94 231
0106 Thorød nordre 95 232a
0107 Thorød nordre 95 232b
0108 Thorød søndre 96 233, 234
0109 Kroken 98 237
0110 Kroken*

Kildeinformasjon


Folketelling 1865 for 0720P Stokke prestegjeld

ID: 38117

Asta: RA/S-2231

Arkiv: Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold

Oppbevaringsstad: Riksarkivet

Les meir

Om søkbar versjon


Periode: 1865-1865

Fullregistrert/Register: ftr

Korrekturnivå:

Knytta til: DA

Sist publisert: 2012-05-14

Les meir