Søkjeside Digitalarkivet

Dødsfall i Noreg (1947) 1995-april 2001
Karl Ove Geitanger

Nyttig tips!

Klikk på lenkene (dei blå tala) i venstre kolonne for å sjå alle detaljer om ein person, eit husvære, ein bustad eller ein tellekrets.


Førenamn: Karl Ove Etternamn: Geitanger
Kjønn: m Stilling/stand:
Dødsdato: 28.04.1995 Dødsstad:
Dødsårsak: Fødestad:
Fødselsdato: 20.11 Fødselsår: 1946
Alder: Bustad:
Postnummer: 5037 Arving:
Rolle: avdoed


Dødsfall


Id: fa00000000081730 Løpenummer:
Meldt: År: 1995
Stad: Embete: Bergen byfogdembete
Protokollreferanse: Side:
Skiftekategori: Merknader:
Skifteregistreringsdato:

Kjelde


Dødsfall i Norge (1947) 1995-april 2001

ID: 100022

Les meir

Om søkbar versjon


Periode: 1947-2001

Fullregistrert/Register: ftr

Knytta til: DA

Sist publisert: 2014-02-11

Les meir