Søkjeside Digitalarkivet

Jordmødre 1862-1919 ved Bergen jordmorskole

DokumentasjonLenker

Om kjeldaDA-ID: 100182 ASTA-ID:
ASTA-referanse: Gammel arkivsignatur:
Protokollnr.: Arkiv:
Oppbevaringsstad: Kjeldekategori: Skoleprotokoller
Underkategori: ELEV Tema:
Geografisk ID: Geografisk område:
Områdenavn i kilden: Overområde i kjelda:
Fylke/sokn i 1947: Bergen Kommune/herad i 1947: Bergen
Dagens kommune/herad: Stad:
Startår: 1862 Sluttår: 1919
Levert til Arkivverket: ja
Merknader:


Om søkbar versjonStartår: 1862 Sluttår: 1919
Fulltranskribert/Register: ftr Grunnlag for transkripsjon:
Kjelderegistreringsprogram: Transkribert av: Mona Handeland
Transkriberingsdato: 1996 Korrekturlest av:
Kvalitetssikra av: Kvalitetssikringsdato:
Prosessert: Bidragsytar:
Lisens: Knytta til: DA
Først publisert: 1998-01-25 Sist publisert: 2014-01-16
Fildato: 2014-01-16 Statusdato:
Status: Tal postar:
Publisert: Ja
Merknader: Statens jordmorhøgskole i Bergen har avlevert sitt eldre arkiv til Statsarkivet i Bergen. Skolen ble grunnlagt i 1862. Den eldste protokollen over uteksaminerte jordmødre dekker perioden 28. april 1862- 30. april 1919, og forteller om 877 jordmødre som ble uteksaminert og som avla sin tjenesteed. Databasen er laget i 1996 av Mona Handeland, Statsarkivet i Bergen.